Hokey Milli Takım Aday Kadrosunda Bulunan U14-U16 Sporcularının ve Antrenörlerinin, Hokey Sporunu Tercih Etme Nedenleri

Yazarlar

  • Murat KUL Bayburt Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 69000, Bayburt, Türkiye
  • Osman GIDIK Bayburt Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 69000, Bayburt, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Hokey, Milli, Spor, Sporcu, Antrenör

Öz

Dünya üzerinde son zamanlarda birçok farklı spor branşı bireylerin ilgisini çekmeye başlamıştır. Özellikle son yıllarda bilinirliği artan hokey sporu da bunlardan bir tanesidir. Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de branşlaşan ve uluslararası düzeyde müsabakalarda yer alan hokey sporu Milli takım kadrosu genişlemektedir. Hokey Milli takım aday kadrosunda bulunan U14-U16 sporcularının ve antrenörlerinin hokey sporunu tercih etme nedenlerini belirlemek amacı ile yürütülen bu çalışmaya 48 sporcu ve 10 antrenör katılmıştır. Bu sporu neden yapıyorum ölçeği ile demografik bilgilere ait sorular katılımcıların gönüllülük esasına dayalı olarak yanıtlanmıştır. Katılımcılara 11 demografik ve 16 ölçek sorusu olmak üzere toplam 27 soru yöneltilmiştir. Literatürde benzerine rastlanamayan bu çalışmada baba eğitim durumu ve cinsiyet değişkenlerinin hokey sporunu tercih etmeye p<0,05 düzeyinde anlamlı etkisinin olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre henüz tanınmaya başlanan hokey sporunu tercih etmede spor yaşı, aylık gelir, oynadığı mevki gibi değişkenlerin etkin olmadığı da görülmüştür.

İndir

Yayınlanmış

2022-06-03

Nasıl Atıf Yapılır

KUL, M., & GIDIK, O. (2022). Hokey Milli Takım Aday Kadrosunda Bulunan U14-U16 Sporcularının ve Antrenörlerinin, Hokey Sporunu Tercih Etme Nedenleri. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1), 15–38. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/31