Derginin İntihal Politikası

1. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi’ne gönderilen yazılar özgün olmalı ve aşırma içermemelidir.

2. Sunulan her makalenin intihal raporu Turnitin ve/veya iThenticate yazılımı aracılığıyla kontrol edilir.

3. Makalenin Benzerlik İndeksi (SI), gönderilen makaleler için %25 ve altı olmalıdır.

4. Makalenin Benzerlik İndeksi (SI) % 25'nin üzerindeyse, ilgili yazar/yazarlara benzerlik indeksini %25'nin altına düşürmeleri için makale geri gönderilir, bu konuda yeterli düzeltmelerin yapılmaması, makalenin ilk adımında reddedilmesine neden olacaktır.

5. İntihal, makalenin yayınlanmasından sonra ispatlanırsa, o makale derhal web sitesinden çekilecek ve kaldırılacaktır ve ilgili yazar/yazarlar Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisine beş yıl süre ile makale gönderemeyeceklerdir. 

6. Aşağıdaki linklerden benzerlik oranına bakılacaktır.

http://www.ithenticate.com

https://www.turnitin.com/login_page.asp?lang=tr_TR