Dergiye yeni makale gönderilirken yüklenecek dosyalar

1. Makalenin orijinali

2. Tüm yazarlar tarafından imzalanacak telif formu

3. Makalenin benzerlik oranını gösteren dosya 

4. Makaleyi okuması tavsiye edilen hakem isimleri ile okuması istenmeyen hakemlerin isimleri, mailleri (zorunlu değildir)

5. Kapak sayfası (https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/yazimkurallari linkinde mevcuttur)