Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd tr-TR info@kadirliubfd.com (Doç. Dr. Tugay Ayaşan) info@izahost.com (K. S.) Fri, 03 Jun 2022 10:58:48 +0300 OJS 3.3.0.7 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Regularity and Green’s Relations on the Semigroup of Full Contraction Mappings with A Restricted Range https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/13 <p>Bu makalede, kısıtlamalı görüntüye sahip tüm daraltma tasvirlerinin iki yarı grubunun ne zaman izomorf olacaklarını bulduk. Ayrıca, bir yarı grup elemanının regüler olması için gerek ve yeter koşulları verdik ve bir yarı gruptaki bütün Green denkliklerini karakterize ettik.</p> Muhammad Mansur ZUBAIRU,Zulyadain Dahiru LAWAN Telif Hakkı (c) 2022 Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/13 Fri, 03 Jun 2022 00:00:00 +0300 Hokey Milli Takım Aday Kadrosunda Bulunan U14-U16 Sporcularının ve Antrenörlerinin, Hokey Sporunu Tercih Etme Nedenleri https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/31 <p>Dünya üzerinde son zamanlarda birçok farklı spor branşı bireylerin ilgisini çekmeye başlamıştır. Özellikle son yıllarda bilinirliği artan hokey sporu da bunlardan bir tanesidir. Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de branşlaşan ve uluslararası düzeyde müsabakalarda yer alan hokey sporu Milli takım kadrosu genişlemektedir. Hokey Milli takım aday kadrosunda bulunan U14-U16 sporcularının ve antrenörlerinin hokey sporunu tercih etme nedenlerini belirlemek amacı ile yürütülen bu çalışmaya 48 sporcu ve 10 antrenör katılmıştır. Bu sporu neden yapıyorum ölçeği ile demografik bilgilere ait sorular katılımcıların gönüllülük esasına dayalı olarak yanıtlanmıştır. Katılımcılara 11 demografik ve 16 ölçek sorusu olmak üzere toplam 27 soru yöneltilmiştir. Literatürde benzerine rastlanamayan bu çalışmada baba eğitim durumu ve cinsiyet değişkenlerinin hokey sporunu tercih etmeye p&lt;0,05 düzeyinde anlamlı etkisinin olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre henüz tanınmaya başlanan hokey sporunu tercih etmede spor yaşı, aylık gelir, oynadığı mevki gibi değişkenlerin etkin olmadığı da görülmüştür.</p> Murat KUL,Osman GIDIK Telif Hakkı (c) 2022 Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/31 Fri, 03 Jun 2022 00:00:00 +0300 Fe-%31.5Ni-%10Mn Alaşımında Austenite-Martensite Faz Dönüşümünde A.C. Manyetik Alınganlık https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/22 <p>Difüzyonsuz bir faz dönüşümü gözlenen Fe-%31,5Ni-%10Mn alaşımından farklı deformasyonlarla hazırlanan örneklerin A.C. (Alternatif Akım) manyetik alınganlıkları düşük manyetik alan altında ölçüldü. Numunelerin sabit frekanstaki reel ve imajinar A.C. manyetik alınganlıkları ile Curie sıcaklıkları belirlenmiştir. Manyetik faz geçişlerinde martensite fazın etkisi araştırıldı. Alaşımın manyetik faz geçişinin P.M (Paramanyetik) à F.M (Ferromanyetik) + R.S.G (Yeniden Oluşan Spin Glass) à A.F.M (Antiferromanyetik) + S.G (Spin Glass) şeklinde olduğu ve fiziksel etkiler ile değişmediği anlaşıldı.</p> Hamza Yaşar OCAK,Gencer SARIOĞLU Telif Hakkı (c) 2022 Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/22 Fri, 03 Jun 2022 00:00:00 +0300 Şeker Pancarında (Beta Vulgaris L.) Kuraklık Stresi Altında Bazı Mikro Besin Elementi İçerikleri Üzerine Potasyumun Etkisi https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/24 <p>Kuraklık stresi tarımsal alanlarda en fazla maruz kalınan strestir. Düşük yaprak su potansiyeli altında bile turgor basıncını koruyabilen potasyumun bitkilere uygulanması, kuraklık stresini tolere etme kabiliyetlerini artırabilmektedir. Bu çalışmada potasyum uygulamalarının kuraklık stresi altında stratejik bir bitki olan şeker pancarının bazı mikro elementlerin içeriği üzerine etkisi incelenmiştir. Denemede sulama seviyeleri tarla kapasitesinin %33, %66 ve %100 seviyesinde tutulmuştur. Bitkilere potasyum fosfat kaynağından farklı dozlarda (10-20-40-80 mg kg<sup>-1</sup>) potasyum uygulanmış ve iklim odasında yetiştirilmiştir. Hasat işleminden sonra bitki örneklerinin demir, bakır, çinko, mangan, bor ve molibden içerikleri belirlenmiştir. Kuraklık stresi altında yaprak demir, bakır, mangan, bor ve molibden içerikleri azalırken çinko içeriği artmıştır. Kök bor ve molibden içeriği kuraklık stresi altında azalırken demir, bakır, çinko ve mangan içeriği artmıştır. Potasyum uygulamalarıyla yaprak bakır, çinko, mangan içeriği artarken demir, bor ve molibden içeriği azalmıştır. Kök bakır ve molibden içeriği artan potasyum uygulamalarıyla azalırken demir ve çinko içeriği artmış, mangan ve bor içeriği düzensiz olarak değişmiştir. Elde edilen sonuçlara göre kurak koşullar altında yapılacak yüksek potasyum dozu uygulamasının, daha iyi kök ve sürgün gelişimine neden olarak bitkinin stresten daha az etkilenmesini sağlayabileceği düşünülmektedir. </p> Gizem AKSU,Hamit ALTAY Telif Hakkı (c) 2022 Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/24 Fri, 03 Jun 2022 00:00:00 +0300 Farklı Ekolojilerdeki Zeytinliklerde Zeytin Güvesi Prays oleae (Bernard) (Lepidoptera: Yponomeutidae) Popülasyonlarının Araştırılması https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/30 <p>Bu çalışma Çanakkale’de farklı ekolojilerde bulunan 160 ağaçlık ve 450 ağaçlık zeytin bahçelerinde yürütülmüştür. Çalışmada zeytin güvesi, <em>Prays oleae</em>’nin ergin popülasyonunu takip etmek amacıyla 2020-2021 yıllarında Tetradecenal içeren feromon tuzaklar kullanılmıştır. Zeytin güvesinin ergin popülasyonu ve larva zarar düzeyi saptanmıştır. Çalışma sonucunda yılda üç döl veren zeytin güvesi erginlerinin, 2021 yılında tomurcuklanma başlangıcı, çiçek tomurcuklarının oluşması, çiçeklenme başlangıcı, tam çiçeklenme, meyve bağlama, yeşil olum, pembe olum ve siyah olum dönemlerinde tuzaklarda yakalandığı tespit edilmiştir. Zararlıya, 2020 yılında meyve bağlama ve yeşil olum dönemlerinde rastlanılmamıştır. Zararlının larvaları, her iki yılda da zeytinin çiçek tomurcuklarının oluşması, çiçeklenme başlangıcı, tam çiçeklenme, yeşil olum, pembe olum ve siyah olum dönemlerinde saptanmıştır.</p> Papatya TİFTİKÇİ Telif Hakkı (c) 2022 Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/30 Fri, 03 Jun 2022 00:00:00 +0300 Hokey Milli Takım Aday Kadrosunda Bulunan U14-U16 Sporcularının ve Antrenörlerinin Organik Gıda Tüketim Algı Düzeyleri https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/34 <p>Geleneksel gıdalardan daha sağlıklı, daha güvenli ve daha kaliteli olduğu kabul edilen organik gıda tüketiminin, fiziksel olarak sürekli aktif olan sporcuların beslenmesinde yer bulması oldukça önemlidir. Bu doğrultuda planlanan çalışmanın amacı, hokey milli takım sporcu ve antrenörlerinin organik gıda tüketimine bakış açısının belirlenmesidir. Bu amaçla, 2019 yılında Türkiye hokey milli takım aday kadrosunda bulunan 48 sporcu ve 10 antrenör olmak üzere toplan 58 kişinin, organik gıda farkındalık düzeyi, organik gıda dezavantaj algısı ve organik gıdalara yönelik tutumları yapılan anketlerle değerlendirilmiştir. Çalışmada katılımcıların organik gıda farkındalık düzeyi algısı üzerinde spor yaşı, organik ürün alışverişinde tercih edilen yer ve organik ürünlerin daha sağlıklı olduğu düşüncesi değişkenlerinin etkili olduğu görülmüştür. Katılımcıların, baba eğitim durumu ve meslekleri ile organik gıdaya yönelik dezavantaj algısı arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir (p&lt;0,05). Organik gıdaya yönelik tutum ölçeğinde etkili olan değişkenlerin ise çalışmaya katılan sporcu ve antrenörlerin aylık geliri, cinsiyeti olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca organik olan ürünlerin organik olmayan gıda ürünlerinden daha sağlıklı olduğu için satın alındığı düşüncesi ile organik gıdaya yönelik tutum arasındaki farklılıkta anlamlı bulunmuştur (p&lt;0,05).</p> Osman GIDIK,Murat KUL,Tuğba ELBİR,Betül GIDIK Telif Hakkı (c) 2022 Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/34 Fri, 03 Jun 2022 00:00:00 +0300 Türkiye’de Koyun Irklarının Mevcut Durumu ve Geleceği: Güneydoğu Anadolu Bölgesi https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/29 <p>Bu çalışmanın amacı; Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan dokuz ilde yetiştirilen koyun ırklarının verim yönü, kuyruk yapısı ve orijini dikkate alınarak 2021 yılı verileriyle bir inceleme yapılmıştır. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının HAYBİS sistemi üzerinden elde edilen veriler ile tüm analizler yapılmıştır. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toplam koyun varlığı 6,468,774 baştır. Bölgede en fazla yetiştirilen koyun ırkı Akkaraman (3,118,117 baş) olup bunu 1,425,079 baş ile İvesi ve 1,259,182 baş ile Hamdani ırkları izlemektedir. Bafra, Dağlıç, Doğu Friz ile Şarole, Suffolk, Tahirova, Karayaka ve Tuş koyunu yetiştiriciliği en az yapılan ırklardır. Bölgede dokuz ilde toplam 22 adet yerli koyun ırkı yetiştirilmektedir. En fazla yerli koyun ırkı yetiştiren il Şanlıurfa (1,884,358 baş) olup bunu sırasıyla; Diyarbakır (1,477,072 baş) ve Siirt (638,016 baş) illeri izlemektedir. Bölgede, orijine bağlı olarak iller arasında belirlenen koyun sayısındaki fark istatistiki olarak önemlidir (p&lt;0.05). Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toplam 6 kültür ırkı koyun tepit edilmiş ve bunların toplam sayısı 26,937 baştır. Adıyaman dışında diğer tüm illerde ince kuyruklu koyun ırklarına rastlanılmıştır. Gaziantep, en fazla koyun ırkına sahip il iken en az koyun ırkı Kilis ilindedir. İller arasında yetiştirilen koyun sayısı ve verim yönü bakımından belirlenen fark istatistiki olarak önemli bulunmuştur (p&lt;0.05). Bölgede, koyun yetiştiriciliğinin ve özellikle kuzu besiciliği başta olmak üzere tüm uygulamaların yetiştirici aleyhine olduğu söylenebilir. Bu anlamda başta Damızlık Koyun Keçi Yetiştirici Birliği ve Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin daha etkin çalışması sürdürülebilir koyun yetiştiriciliği açısından zorunludur.</p> Turgay TAŞKIN,Cağrı KANDEMİR Telif Hakkı (c) 2022 Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/29 Fri, 03 Jun 2022 00:00:00 +0300 Karma Yemlerde Fitojenik Yem Katkısı Olarak Kullanılan Bazı Bitki Yapraklarının Etlik Piliçlere Olası Etkilerine Yönelik Çalışmalar https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/27 <p>Yem fiyatlarındaki artış, kanatlı endüstrisinde özellikle de etlik piliçlerde üretim maliyetleri bakımından ciddi bir sorun haline gelmiştir. Mevcut soruna çözüm olarak, geleneksel üretimde kullanılan pahalı protein yem hammaddeleri yerine alternatif olarak protein açısından zengin yan ürünler ikame edilerek yem maliyetini düşürme girişimlerinde bulunulmuştur. Son yıllarda yapılan çeşitli çalışmalarda etlik piliçlerin karma yemlerine belirli oranlarda protein içeren farklı yaprakların katıldığı bilinmektedir. Fitojenik yem katkısı olarak kullanılan yapraklar, protein açısından zengin olmanın yanı sıra, etlik piliçler için büyümeyi teşvik edici, verim artırıcı ve sağlığı koruyucu olarak hizmet edebilecek çok çeşitli biyoaktif bileşenler içermektedirler. Bununla birlikte, ham selüloz içeriğinin yüksek olması ve anti besinsel faktörler içermesi nedeniyle etlik piliç karma yemlerinde kullanım düzeylerini sınırlayabilmektedir. Bu derlemede, etlik piliç karma yemlerinde fitojenik yem katkı maddesi olarak yaprak uygulanmasının olası etkilerine yönelik çalışmalar ele alınmıştır. </p> Mehmet BARIT,Asuman ARSLAN DURU Telif Hakkı (c) 2022 Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/27 Fri, 03 Jun 2022 00:00:00 +0300 Tahılların Antioksidan İçerikleri https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/15 <p>Tahıllar, vitamin, mineral, karbonhidrat ve diğer besin elementleri bakımından oldukça zengin olan ürünlerdir. İnsanlar için günlük enerji ihtiyacının %50’sini karşılayabilen, ucuz gıda ürünü olması açısından tüketim miktarı fazladır. Tahıllar protein içerikleri bakımından zayıf olsalar da bazı araştırmalar tahıllarda bulunan antioksidan maddelerin ve miktarlarının, tahılların ikinci bir antioksidan kaynağı olabileceğini ve tüketimiyle bazı hastalıklara karşı savunma sistemini geliştirebileceğini göstermiştir. Yapılan araştırmalarda, tahılların kepeğinde genellikle fenolik bileşiklerden fenolik asitler ve flavonoidler bulunduğu ve öğütülmemiş tahıllarda fenolik asitler, ferulik asit, vanilik asit, kafeik asit, siringik asit ve p-kumarik asitin bulunduğu saptanmıştır. Buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik, sorgum ve darılar tane yapılarındaki farklılıklardan ve üretildiği ekolojiye göre kullanım alanları değişebilmektedir. Tüm tahıllar için ortak düşünce mevcut olan bileşiklerin oranlarının genotiplere ve tane rengine bağlı olarak değişiklik göstermesidir.</p> Gülay ZÜLKADİR Telif Hakkı (c) 2022 Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/15 Fri, 03 Jun 2022 00:00:00 +0300 Koyunlarda Meme Tiplerinin Süt Verimi ve Kalitesine Etkisi https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/20 <p>Koyunlarda meme başlarının memeye yerleşimi gerek emzirmede gerekse sağımda memede kalan süt miktarını etkilemektedir, buna paralel olarak da elde edeceğimiz süt miktarı ve kalitesini etkilemektedir. Meme özellikleri genetik ve çevresel faktörler bakımından kontrol edilmektedir. Memenin vücuda bağlantısı, meme başının yerleşimi, meme başı büyüklüğü ve meme şekli seleksiyon programlarında yaygın olarak kullanılan özelliklerdir. Bu nedenle, koyunlarda meme özelliklerinin süt verimi ile ilişkisi ve bunun ıslahta kullanılabilirliği birçok çalışmaya konu olmuştur. Yapılan çalışmada meme tiplerinin süt verimlerine ve süt bileşenlerine etkileriyle ilgili araştırmalar incelenmiştir. Ayrıca sütçü koyunların ıslahında kullanılan verim kayıtları, pedigri bilgilerine ek olarak, meme tiplerine ait özelliklerin kullanılmasının yarar sağlayacağı düşünülmektedir.</p> Nurettin BAKAN,Sibel ALAPALA DEMİRHAN Telif Hakkı (c) 2022 Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/20 Fri, 03 Jun 2022 00:00:00 +0300