Yazım Kuralları

Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi’nin Yazım Kuralları

1. Makale Microsoft Word programında, tüm makale 1.5 satır aralığında, tek sütun olarak (Türkçe ve İngilizce özet hariç),  A4 (210X297) formunda, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto düz metin olarak hazırlanmalıdır. Makale 25 sayfayı geçmemelidir. Her sayfada sayfa ve satır numaraları verilmelidir.

 

2. Dergiye gönderilecek makaleler; Kapak sayfası, Türkçe Başlık; Özet; Anahtar Kelimeler; İngilizce Başlık; Abstract; Keywords; Giriş; Materyal ve Metot; Bulgular ve Tartışma; Sonuç (veya Bulgular; Tartışma ve Sonuç); Teşekkür; Çıkar Çatışması Beyanı, Araştırmacıların Katkı Oranı Beyan Özeti, Kaynaklar şeklinde düzenlenmelidir

 

3. Kapak Sayfası: Söz konusu makalenin dergiye sunulduğuna, eserin kısmen-tamamen daha önce hiçbir yerde yayınlanmadığına dair beyan ile Başlık, Yazar ad-soyad(lar)ı, adres(ler)i, e-posta, ORCID no’ları, telefon ve faks bilgilerinden oluşur. Yazışmalarda sorumlu yazarın kim olduğu belirtilmelidir.Başlık: İlk harfleri büyük olacak şekilde ortalanarak yazılmalıdır. Makale başlığı, Times New Roman, 12 punto olmalıdır.

Özet ve Anahtar Kelimeler: Türkçe ve İngilizce özetlerin her biri 250-300 kelimeyi geçmemelidir. Türkçe ve İngilizce özetlerde “Özet” ve Abstract” kelimeleri kullanılmalıdır. Özet ve abstract’ın altına küçük harflerle, mümkünse başlıkta kullanılmayan, çalışmayı en iyi şekilde tanımlayacak en fazla 5 anahtar sözcük yazılmalıdır.

Yazım kurallarına yönelik detaylı bilgi dosyasını aşağıdaki bağlantı racılığı ile indirebilirsiniz.