Yayın İlkeleri

Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi

Yayın İlkeleri

 1. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 2021 yılında kurulmuş bir bilimsel araştırma dergisidir. Derginin yayın konuları, uygulamalı bilimler alanında, organik tarım, gıda teknolojisi, gastronomi ve mutfak sanatları, rekreasyon yönetimi, uygulamalı çalışan tüm dallar ile fen ve mühendislik bilimlerinde yapılmış araştırma makalesi türündeki çalışmaları, bilimsel derlemeleri ve teknik notları içermektedir. Makalelerin; üretilen bilginin yeni olması, yeni bir yöntem öne sürmesi ya da daha önce var olan bilgiye yeni bir boyut kazandırmış olması gibi niteliklere sahip olması beklenmektedir.
 2. Dergide, Türkçe ve İngilizce dilinde yazılmış özgün niteliği olan bilimsel makaleler yayımlanmaktadır.
 3. Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler ulusal ve/veya uluslararası hakemler tarafından değerlendirilmektedir. Makale hakkında nihai karar, baş editör tarafından verilmektedir.
 4. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmemektedir (blind peer review). Hakemlerin de, yazar isimlerini görmeden (double-blind peer review) makaleleri değerlendirmesi yazarın tercihine bırakılmıştır. Bu tercihi kullanmak isteyen yazarların, makalelerini, isim ve adres satırlarını silerek sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
 5. Hakemlere gönderilen makalelerin 30-45 gün içerisinde değerlendirilmesi beklenmektedir. Bu sürenin aşılması durumunda editörler hakemlere bu konuda mesaj çekecek, göndermemeleri durumunda yeni hakem ataması gerçekleştireceklerdir.
 6. Makale hakkında kabul-ret kararı baş editör tarafından verilmektedir. Hakem önerileri doğrultusunda yeterli görülmeyen makalelere geliştirilmesi hususunda major (değerlendirme için yeniden gönder) ya da minor (düzeltme gerekli) revizyon kararı verilmektedir. İstenilen seviyeye ulaşmayan ve bilimsel açıdan yeterli görülmeyen makaleler reddedilmektedir.
 7. Makale hakkında verilen "düzeltme gerekli" kararından sonra gerekli değişikliklerin yazar tarafından 30 gün içerisinde yapılması beklenir. Aksi takdirde, makale reddedilmektedir.
 8. Yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye gönderilmemiş olması zorunludur.
 9. Makalelerin tüm sorumluluğu ilgili yazarlara aittir. Makaleler, uluslararası kabul görmüş bilim etik kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Gerekli hallerde, Etik Kurul Raporu'nun bir kopyası eklenmelidir.

      10.Dergide yayımlanması kabul edilen makalelerin yazarları tarafından imzalanmış Telif Hakkı Devir Formu sisteme yüklenmelidir.

 • Telif Hakkı Devir Formu'na erişmek için lütfen ana sayfaya bakınız. 

     11.Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, dergi makale yazım formatına göre hazırlanmalıdır.

 1. Değerlendirilmek üzere gönderilen makaleler dergi makale yazım formatına göre hazırlanmalı ve 40 sayfayı geçmemelidir.
 2. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi’nde yayımlanmak üzere kabul edilen makaleler için ilgili yazara, "sayfa düzenlemesi" için 30-45 gün, "son okuma (proofreading)" için ise 10-20 gün süre tanınmaktadır. Bu süreler içerisinde dönüş yapmayan ilgili yazarların makaleleri reddedilecektir.
 3. Dergide yayımlanmak için gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

 

Makalelerin Geri Çekilmesi

Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi’ne gönderilmiş makaleler, yayına sunulmadan önceki tüm aşamalarda sorumlu yazar tarafından geri çekme talebinde bulunabilir. Bu amaçla makalenin sorumlu yazarı tüm yazarların ıslak imzaları ile imzaladıkları bir dilekçeyi tarayıcıdan tarayarak PDF formatında dergi baş editörüne mail göndererek talebini bildirir. 

Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi baş editörü ve editör yardımcıları geri çekme talebini onayladıktan sonra sorumlu yazara bildirir. Diğer taraftan geri çekme talebi onaylanmadıkça yazarlar çalışmasını başka bir dergiye değerlendirme için gönderemezler. 

 

Makalenin Mizanpajı ve Dizgi İşlemleri Aşaması

Düzenleme aşamasında olan makaleler Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisinin istemiş olduğu dizgi formatına göre hazırlanır ve kontrol amacıyla makalenin sorumlu yazarına word ya da PDF formatında gönderilir. Sorunlu yazarın da kontrollerinde geçen makale yayınlanmak üzere sıraya konulur.