Hokey Milli Takım Aday Kadrosunda Bulunan U14-U16 Sporcularının ve Antrenörlerinin Organik Gıda Tüketim Algı Düzeyleri

Yazarlar

  • Osman GIDIK Bayburt Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 69000 Bayburt, Türkiye
  • Murat KUL Bayburt Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü, 69000 Bayburt, Türkiye
  • Tuğba ELBİR Bayburt Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 69000 Bayburt, Türkiye
  • Betül GIDIK Bayburt Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü, 69000 Bayburt, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Hokey, Milli, Spor, Organik gıda

Öz

Geleneksel gıdalardan daha sağlıklı, daha güvenli ve daha kaliteli olduğu kabul edilen organik gıda tüketiminin, fiziksel olarak sürekli aktif olan sporcuların beslenmesinde yer bulması oldukça önemlidir. Bu doğrultuda planlanan çalışmanın amacı, hokey milli takım sporcu ve antrenörlerinin organik gıda tüketimine bakış açısının belirlenmesidir. Bu amaçla, 2019 yılında Türkiye hokey milli takım aday kadrosunda bulunan 48 sporcu ve 10 antrenör olmak üzere toplan 58 kişinin, organik gıda farkındalık düzeyi, organik gıda dezavantaj algısı ve organik gıdalara yönelik tutumları yapılan anketlerle değerlendirilmiştir. Çalışmada katılımcıların organik gıda farkındalık düzeyi algısı üzerinde spor yaşı, organik ürün alışverişinde tercih edilen yer ve organik ürünlerin daha sağlıklı olduğu düşüncesi değişkenlerinin etkili olduğu görülmüştür. Katılımcıların, baba eğitim durumu ve meslekleri ile organik gıdaya yönelik dezavantaj algısı arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Organik gıdaya yönelik tutum ölçeğinde etkili olan değişkenlerin ise çalışmaya katılan sporcu ve antrenörlerin aylık geliri, cinsiyeti olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca organik olan ürünlerin organik olmayan gıda ürünlerinden daha sağlıklı olduğu için satın alındığı düşüncesi ile organik gıdaya yönelik tutum arasındaki farklılıkta anlamlı bulunmuştur (p<0,05).

İndir

Yayınlanmış

2022-06-03

Nasıl Atıf Yapılır

GIDIK, O., KUL, M., ELBİR, T., & GIDIK, B. (2022). Hokey Milli Takım Aday Kadrosunda Bulunan U14-U16 Sporcularının ve Antrenörlerinin Organik Gıda Tüketim Algı Düzeyleri. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1), 69–92. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/34