İtfaiyecilik ve Yangınlardan Korunma Yolları

Yazarlar

  • Osman GIDIK Bayburt Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, 69000 Bayburt, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

İtfaiye, Yangın, Yangın söndürme, Yangından korunma

Öz

Artan dünya nüfusu ile gelişen teknoloji ve endüstriyel üretim yangınların ortaya çıkma ihtimalini artırdığı buna bağlı olarak can ve mal kayıplarının da ortaya çıktığı bilinmektedir. Artan yangın olaylarını önleyebilmek ve bu yangınlar sonucunda ortaya çıkabilecek can ve mal kayıplarını en aza indirebilmek için yetişmiş, donanımlı ve tecrübeli itfaiye teşkilatına olan ihtiyaç artmaktadır. Bu bağlamda itfaiyecilik mesleğini yapacak olan kişilerin gerekli eğitimleri almış ve yeterli donanıma sahip olmaları gerekmektedir. İtfaiyecilik mesleğini yapan kişiler, yüksek ısı, nem, duman, kimyasal gazlar ve zor şartlar altında mesleğini icra ettikleri ve karşılaştıkları olumsuz durumlardan dolayı her zaman fiziksel ve mental olarak çalışmaya hazır bulunmaktadırlar. Bu meslek çok eski zamanlardan beri yapılmakta olup, dönem dönem farklı isimler aldığı bilinmektedir. Yangınların söndürülmesinde ve ortaya çıkacak can ve mal kayıplarının en aza indirilmesinde itfaiyecilerin rolü oldukça büyüktür. Bu çalışmanın amacı, itfaiyecilik mesleği ve yangınlardan korunma yolları hakkında yapılan farklı çalışmaları inceleyerek elde edilen önemli verilerin bir araya getirilmesini sağlamaktır.

İndir

Yayınlanmış

2021-12-08

Nasıl Atıf Yapılır

GIDIK, O. (2021). İtfaiyecilik ve Yangınlardan Korunma Yolları. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2), 165–174. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/21