ZrB2 ve TiB2’nin Ultra Yüksek Sıcaklık Uygulamalarında Kullanımı

Yazarlar

  • Emine Gizem YILDIZ Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı Sakarya, Türkiye
  • Yasemin YILDIZ Sakarya Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Sakarya, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Ultra yüksek sıcaklık seramikleri, Termal şok, Metal diborür, Termal iletkenlik, Hipersonik uçuş teknolojisi

Öz

Bu araştırma, ileri teknolojik uygulamalarda ultra yüksek sıcaklık seramiklere (UHTC) artan ilgiyi vurgulamaktadır. UHTC’ler ultra yüksek sıcaklık seramiklerdir, 1950’lerin sonunda ilgi çekmeye başlamışlardır, olağanüstü özellik ve nitelikleri olan malzemelere duyulan ihtiyacın artmasıyla da kullanımı da artmaktadır. Ultra yüksek sıcaklık seramiklerin uzay ve havacılık sektöründeki uygulamalarında bu seramiklerin içinde matris malzemesi olarak borürlerin kullanılması bir hayli yaygındır. Borürler ailesinde önde gelen grup ise diborürlerdir. Zirkonyum, titanyum ve hafniyum diborürler yüksek sıcaklıkta en kararlı diborürlerdir. Havacılık-uzay sanayii, nükleer sanayi, kesici takımlar, savunma sanayii (kurşun geçirmez malzemeler), ısıya dayanıklı kaplama malzemeleri gibi genel kullanım alanları bulunmakta ve ilerleyen teknolojiyle birlikte gittikçe kullanım alanları artmaktadır. Bu inceleme, bugüne kadar literatürde rapor edilen UHTC’lerin uygulamalarına genel bir bakış sağlar ve çok yönlü uygulama alanlarına dikkat çekmektedir.

İndir

Yayınlanmış

2024-03-08

Nasıl Atıf Yapılır

YILDIZ, E. G., & YILDIZ, Y. (2024). ZrB2 ve TiB2’nin Ultra Yüksek Sıcaklık Uygulamalarında Kullanımı . Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 251–269. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/95