Polimerik Membranların Uygulamaları-Kısa Bir Derleme

Yazarlar

  • Yasemin YILDIZ Sakarya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümü, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı, Sakarya

Anahtar Kelimeler:

Polimerik membrane, Sensör, ISE, Gaz arıtma, PIM

Öz

Bu araştırma, yeni ve özgün uygulamalarda kullanıldığı için polimer içeren membranlara (PIM) artan ilgiyi vurgulamaktadır. PIM’ler polimer destekli sıvı membranlardır ve ilk kullanımları iyon seçici elektrotlarda ve optik kimyasal sensörlerde algılama membranları olmuştur. Son zamanlarda, ayırma işlemlerine alternatif olmuş ve ayrıca otomatik analiz sistemlerine dahil edilmiştir. Bu inceleme, bugüne kadar literatürde rapor edilen PIM’lerin uygulamalarına genel bir bakış sağlar ve PIM’lerin çok yönlülüklerini gösterir.

İndir

Yayınlanmış

2022-12-09

Nasıl Atıf Yapılır

YILDIZ, Y. (2022). Polimerik Membranların Uygulamaları-Kısa Bir Derleme. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 316–327. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/52