Farklı Genotip Damızlık Japon Bıldırcınlarında Canlı Ağırlığa Göre Seleksiyonun Elde Edilen Döllerde Besi Performansına Etkisi

Yazarlar

  • İsmail Can BATKI Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Adana
  • Mikail BAYLAN Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Adana
  • Kadriye KURŞUN Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Adana

Anahtar Kelimeler:

Bıldırcın, Seleksiyon, Melezleme, Besi performansı, Karkas Özellikleri

Öz

Bu araştırma, farklı genotipik yapıdaki bıldırcınlardan elde edilen döllerde besi performansının belirlenmesi amacıyla planlanmıştır. Denemede biri ticari (T) diğeri ise Çukurova Üniversitesinde yetiştirilen japon bıldırcını (CU) olmak üzere iki genotip kullanılmıştır. Her iki genotipten kuluçka sonunda 500 adet civciv elde edilmiştir. Elde edilen bıldırcınlar 5 hafta büyütüldükten sonra canlı ağırlığa göre seleksiyon yapılmıştır. Böylece, denemede 2 kontrol (TK, CUK), 2 seleksiyon (TS, CUS) ve 2 melez (TM, CUM) olmak üzere 6 farklı deneme grubu oluşturulmuştur. Her deneme grubundan 72 adet damızlık bıldırcın seçilmiş ve toplam 432 adet hayvan kullanılmıştır. Döllerin beslenmesinde ise %22 ham protein ve 3000 kcal/kg ME içeren etlik civciv yemi kullanılmıştır. Damızlıklardan elde edilen döllerde haftalık canlı ağırlık, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı, canlı ağırlık artışı ve 5 hafta süre sonunda karkas özellikleri incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; döllerde canlı ağırlık artışı bakımından gözlenen farkların önemli olmadığı (P>0.05) bulunmuştur. Yemden yararlanma oranı açısından 1. ve 2. haftada gruplar arasında gözlenen farkların önemli olduğu görülmüş ve bu haftalarda Çukurova seleksiyon grubunun en iyi olduğu tespit edilmiştir (P<0.05). Taşlık ve yenilmeyen kısım dışındaki karkas özellikleri bakımından gruplar arasında gözlenen farkların önemli olduğu bulunmuştur (P<0.05). Sonuç olarak, besi performansı açısından Çukurova grup ve melezlerinin daha iyi olduğu söylenilebilir.

İndir

Yayınlanmış

2023-03-08

Nasıl Atıf Yapılır

BATKI, İsmail C., BAYLAN, M., & KURŞUN, K. (2023). Farklı Genotip Damızlık Japon Bıldırcınlarında Canlı Ağırlığa Göre Seleksiyonun Elde Edilen Döllerde Besi Performansına Etkisi. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 1–13. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/50