Farklı Yetiştirme Sisteminin Akbay Yerli Yumurtacı Hibritten Elde Edilen Yumurta ve Dışkıdaki Mikrobiyolojik Yüke Etkisi

Yazarlar

  • Kadriye HATİPOĞLU Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Adana, Türkiye
  • Islim POLAT AÇIK Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Adana, Türkiye
  • Ayşen BULANCAK Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  • Nurten YILMAZ Çukurova Üniversitesi, Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Adana, Türkiye
  • Mikail BAYLAN Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Adana, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Kafes ve serbest gezinmeli sistem , Koliform, Toplam mezofilik bakteri yükü, E.coli, Shigella

Öz

Bu araştırma, Adana Çukurova Üniversitesinde kafes ve serbest gezinmeli (Free-Range) sistemde yetiştirilen yerli yumurtacı hibrit Akbay genotiplerden elde edilen sofralık yumurtaların kabuk yüzeyi ve dışkılarındaki mikrobiyal yükün belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırma materyalini kafes ve serbest gezinmeli sistemden elde edilen sofralık yumurtalar ve bu sistemlerde yetiştirilen tavukların dışkıları oluşturmuştur. Sofralık yumurtalarda ve dışkıda toplam mezofilik bakteri yükü (TMAB), E. coli, Coliform, Shigella, Staphylococcus Aureus, Enterococcus, Campylobacter spp., ve küf-maya düzeyleri belirlenmiştir. Kafes ve serbest gezinmeli sistemlerinden elde edilen yumurtaların kabuğunda sırasıyla TMAB (7,28 ve 8.22), Coliform (4,65 ve 6,10), Shigella (5,35 ve 6,85) ve Enterococcus (7,33 ve 8,89) düzeyleri arasındaki farklar istatistiki olarak önemli bulunurken (p<0,05), E. coli (8,04 ve 7,06), S. aureus (5,26 ve 6,24), küf (6,41 ve 5,78) ve maya (4,96 ve 4,10) düzeyleri arasındaki farklılıkların önemsiz olduğu saptanmıştır. Dışkı örneklerindeki sonuçlara bakıldığında sırasıyla toplam mezofilik bakteri yükü (TMAB, 9,22 ve 10,47), Shigella (5,77 ve 7,01) ve Enterococcus (6,61 ve 8,88) düzeyleri serbest gezinmeli (Free-Range) sistemde daha yüksek oranda ve sonuçlar arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0,05). E.coli,Coliform ve maya düzeyleri arasındaki farklılıklar serbest ve kafes sistemden elde edilen dışkı örneklerinde önemsiz tespit edilirken, Staphylococcus Aureus ( 10.10 log 10 kob/g) ve maya (6,37 log 10 kob/g) kafes sistemde daha yüksek miktarda saptanmıştır. (P<0,05). Campylobacter spp. hiçbir dışkı örneğinde tespit edilememiştir. Bu veriler, tavukların yumurtalama sonrasında yumurta veya dışkıya daha fazla temas ettiği serbest gezinmeli sistemde üretilen yumurtaların kabuğunda geleneksel kafes sisteminde üretilen yumurtalara göre daha fazla mikrobiyolojik bulaşma olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak yumurta kabuğu mikrobiyolojik yükü üzerine yetiştirme sistemlerinin etkisinin istatistiksel olarak önemli olduğu, serbest gezinmeli sistemlerin hayvan refahı avantajına rağmen yumurta hijyeni açısından riskli olduğu saptanmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2024-06-10

Nasıl Atıf Yapılır

HATİPOĞLU, K., POLAT AÇIK, I., BULANCAK, A., YILMAZ, N., & BAYLAN, M. (2024). Farklı Yetiştirme Sisteminin Akbay Yerli Yumurtacı Hibritten Elde Edilen Yumurta ve Dışkıdaki Mikrobiyolojik Yüke Etkisi. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2), 438–453. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/122