Samanların Besin Değeri ve Sindirilebilirliğini Artırma Yöntemleri

Yazarlar

  • Esra GÜRSOY Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eleşkirt Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu, Ağrı

Anahtar Kelimeler:

Saman, besin değeri, sindirilebilirlik

Öz

Ruminant rasyonlarında çoğunlukla yer alan samanların kullanım amacı kaba yem açığının kapatılması, silajlık yemlerin kuru madde içeriğinin ayarlanması, hayvana tokluk hissi vermesi ve yaşama payı düzeyinde kaba yem kaynağı olarak sıralanabilir. Ancak samanlar yüksek selüloz, düşük besin madde içeriği ve sindirilebilirliği ile yüksek verimli hayvanların ihtiyacını karşılayamamaktadır. Bu nedenle samanların besin değerini artırmak için fiziksel, kimyasal ve biyolojik muameleleri içeren birçok yöntem uygulanmaktadır. Bu derlemede, samanların besin değeri ve sindirilebilirliğini artırma üzerine yürütülen çalışmalar irdelenmiş ve samamnın besin değerinin etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2023-03-08

Nasıl Atıf Yapılır

GÜRSOY, E. (2023). Samanların Besin Değeri ve Sindirilebilirliğini Artırma Yöntemleri. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 160–169. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/28