Defne (Laurus nobilis L.) ve Yan Ürünlerinin Kanatlı Hayvan Beslemede Kullanımı

Yazarlar

  • Ali Osman GÖLCÜ Uşak Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı, Uşak
  • Asuman ARSLAN DURU Uşak Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Uşak

Anahtar Kelimeler:

Defne, Yan ürün, Kanatlı hayvan, Besleme

Öz

Dünyada ve ülkemizde hayvansal protein gereksiniminin karşılanmasında ilk sırada yer alan kanatlı hayvan sektöründe kullanılan katkı maddelerinin büyük miktarının ithal olması nedeniyle girdiler oldukça yüksektir. Bununla birlikte, hayvan beslemede yem katkı maddeleri hem yemden yararlanmayı artırmak hem de minimum giderle olası en yüksek miktar ve kalitede hayvansal ürün elde etmek amacıyla kullanılmaktadır.  Son zamanlarda yerli ve doğal alternatif katkı maddesi üzerine yapılan çalışmaların artışı hızlı bir ivme kazanmıştır. Bu yem katkıları enzim, probiyotik, prebiyotik, organik asitler, Fitobiyotikler gibi doğal alternatif katkı maddeleridir. Fitojenik yem katkı maddeleri genellikle içerdikleri biyoaktif maddelerin hayvanlara olumlu etkilerinden dolayı kullanılmaktadır. Defne bitkisi ve yan ürünlerinin içerdikleri yüksek miktardaki biyoaktif bileşenleri kanatlı hayvanların beslenmesinde birçok sınırlayıcı faktör bulunmasına rağmen güvenle kullanılabileceğine dair çalışmalar mevcuttur.  Bu derlemede, dünyada yüzyıllardır geleneksel tıpta ve mutfaklarda önemli bir baharat bitkisi olarak kullanılan defne bitkisi ve yan ürünlerinin kanatlı hayvanların beslenmesinde kullanım olanakları ele alınmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2023-03-08

Nasıl Atıf Yapılır

GÖLCÜ, A. O., & ARSLAN DURU, A. (2023). Defne (Laurus nobilis L.) ve Yan Ürünlerinin Kanatlı Hayvan Beslemede Kullanımı . Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 170–181. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/26