Karma Yemlerde Fitojenik Yem Katkısı Olarak Kullanılan Bazı Bitki Yapraklarının Etlik Piliçlere Olası Etkilerine Yönelik Çalışmalar

Yazarlar

  • Mehmet BARIT Uşak Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı, Uşak
  • Asuman ARSLAN DURU Uşak Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Uşak

Anahtar Kelimeler:

Yaprak, Yem katkısı, Fitojenik, Etlik piliç, Besleme

Öz

Yem fiyatlarındaki artış, kanatlı endüstrisinde özellikle de etlik piliçlerde üretim maliyetleri bakımından ciddi bir sorun haline gelmiştir. Mevcut soruna çözüm olarak,  geleneksel üretimde kullanılan pahalı protein yem hammaddeleri yerine alternatif olarak protein açısından zengin yan ürünler ikame edilerek yem maliyetini düşürme girişimlerinde bulunulmuştur. Son yıllarda yapılan çeşitli çalışmalarda etlik piliçlerin karma yemlerine belirli oranlarda protein içeren farklı yaprakların katıldığı bilinmektedir. Fitojenik yem katkısı olarak kullanılan yapraklar, protein açısından zengin olmanın yanı sıra, etlik piliçler için büyümeyi teşvik edici, verim artırıcı ve sağlığı koruyucu olarak hizmet edebilecek çok çeşitli biyoaktif bileşenler içermektedirler. Bununla birlikte, ham selüloz içeriğinin yüksek olması ve anti besinsel faktörler içermesi nedeniyle etlik piliç karma yemlerinde kullanım düzeylerini sınırlayabilmektedir. Bu derlemede, etlik piliç karma yemlerinde fitojenik yem katkı maddesi olarak yaprak uygulanmasının olası etkilerine yönelik çalışmalar ele alınmıştır. 

İndir

Yayınlanmış

2022-06-03

Nasıl Atıf Yapılır

BARIT, M., & ARSLAN DURU, A. (2022). Karma Yemlerde Fitojenik Yem Katkısı Olarak Kullanılan Bazı Bitki Yapraklarının Etlik Piliçlere Olası Etkilerine Yönelik Çalışmalar . Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1), 106–121. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/27