Al-1,1Sc Alaşımının Tane Boyutunun İncelenmesi

Yazarlar

  • Gencer SARIOĞLU Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Gediz Meslek Yüksekokulu, Kütahya
  • Hamza Yaşar OCAK Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kütahya

Anahtar Kelimeler:

Al-Sc, XRD, Tanecik boyutu

Öz

Al-Sc alaşımları endüstride özellikle otomotiv ve havacılık sektöründe hafifliği, sünekliği ve mukavemeti ile tercih edilmektedir. Al içerisine küçük miktarda Sc eklenmesi alaşımın tanecik boyutunda azaltıcı etki göstermektedir. Bu maksatla özel teknikle elde edilen Al-1,1Sc alaşımının XRD analizleri için deneysel teknikler kullanıldı. Bu çalışma oda sıcaklığı ile 600  aralığında, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknoloji Merkezi laboratuvarında yapıldı. Alaşımının tanecik boyutu Scherrer metodu kullanılarak elde edildi.

İndir

Yayınlanmış

2022-12-09

Nasıl Atıf Yapılır

SARIOĞLU, G., & OCAK, H. Y. (2022). Al-1,1Sc Alaşımının Tane Boyutunun İncelenmesi. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 174–180. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/23