Fe-%31.5Ni-%10Mn Alaşımında Austenite-Martensite Faz Dönüşümünde A.C. Manyetik Alınganlık

Yazarlar

  • Hamza Yaşar OCAK Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kütahya
  • Gencer SARIOĞLU Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu, Kütahya

Anahtar Kelimeler:

Manyetik Alınganlık, Manyetik Faz Geçişi, Alaşım

Öz

Difüzyonsuz bir faz dönüşümü gözlenen Fe-%31,5Ni-%10Mn alaşımından farklı deformasyonlarla hazırlanan örneklerin A.C. (Alternatif Akım) manyetik alınganlıkları düşük manyetik alan altında ölçüldü. Numunelerin sabit frekanstaki reel ve imajinar A.C. manyetik alınganlıkları ile Curie sıcaklıkları belirlenmiştir. Manyetik faz geçişlerinde martensite fazın etkisi araştırıldı. Alaşımın manyetik faz geçişinin P.M (Paramanyetik) à F.M (Ferromanyetik) + R.S.G (Yeniden Oluşan Spin Glass) à A.F.M (Antiferromanyetik) + S.G (Spin Glass) şeklinde olduğu ve fiziksel etkiler ile değişmediği anlaşıldı.

İndir

Yayınlanmış

2022-06-03

Nasıl Atıf Yapılır

OCAK, H. Y. ., & SARIOĞLU, G. (2022). Fe-%31.5Ni-%10Mn Alaşımında Austenite-Martensite Faz Dönüşümünde A.C. Manyetik Alınganlık. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1), 39–44. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/22