Doğa ile Teknoloji Arasındaki Mükemmel Uyum: Biyosentez Yolu ile Nanopartikül Üretimi

Yazarlar

  • Sükran YILDIZ Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji ABD, Mersin
  • Ayşegül YAVUZ Bahçeşehir Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İstanbul
  • Dilek TEKDAL Mersin Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoteknoloji Bölümü, Mersin

Anahtar Kelimeler:

Biyosentez, Bitki, Biyolojik Atıklar, Nanopartikül, Mikroorganizma

Öz

Nanopartiküller çevresel uygulamalarda, biyomedikal ve tıp alanında sıkça kullanılan 1-100 nanometre boyutunda bulunan materyallerdir. Bu nanomalzemeler çeşitli büyüklük ve şekillerde fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak sentezlenebilmektedirler. Fiziksel ve kimyasal olarak sentezlenen nanopartiküller, doğaya ve canlı organizmalara karşı oldukça zararlıdır ve toksik etki göstermektedirler. Toksik kimyasalların kullanımını azaltmak amacıyla biyolojik sentez yoluyla bitki ve mikroorganizma tabanlı nanopartiküllerin sentezindeki araştırmalar oldukça önemlidir. Biyosentez aşamasında kullanılan biyolojik materyalden elde edilen nanopartiküllerin özellikleri ve stabilitesi, kullanılan organizma veya koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Biyolojik materyaller kullanılarak yeşil sentez yoluyla nanopartiküllerin sentezi sentetik olarak elde edilen nanopartiküllerin sentezinden genel olarak daha güvenlidir. Ayrıca, bitki atıklarının kullanılarak sentez yapılması ticari olarak büyük avantaj sağlamaktadır. Sunulan bu derleme çalışmasında yeşil sentezin prensibi, uygulama alanları, yapılan çalışmalar, avantaj ve dezavantajları detaylandırılmaktadır.  

İndir

Yayınlanmış

2024-06-10

Nasıl Atıf Yapılır

YILDIZ, S., YAVUZ, A., & TEKDAL, D. (2024). Doğa ile Teknoloji Arasındaki Mükemmel Uyum: Biyosentez Yolu ile Nanopartikül Üretimi. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2), 521–540. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/134