Bitki Biyoteknolojisi için Makine Öğrenimi Uygulamaları: Bitki Doku Kültürü Prosedürlerinin Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi

Yazarlar

  • Aslı KÜÇÜKRECEP Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Mersin
  • Dilek TEKDAL Mersin Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoteknoloji Bölümü, Mersin

Anahtar Kelimeler:

Biyoteknoloji, Veri tabanı, İn vitro, Makina öğrenmesi, Bitki doku kültürü

Öz

Biyoteknoloji ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler son yıllarda katlanarak artmış ve bu ilerleme sayesinde fonksiyonel deneysel teknolojilerin geliştirilmesi mümkün olmuştur. Biyoteknolojik gelişmelerin hızlanması ile deneysel çalışmaları daha pratik, hızlı ve kolay tasarlamak, geliştirmek ve uygulamak kolaylaşmaktadır. Son yıllarda yapılan deneysel çalışmalar, gerekli analiz ve çıkarımların yapılmasına olanak sağlayacak büyük miktarda veri üretme potansiyeline sahiptir ve elde edilen veriler farklı şekillerde ve birçok veri tabanında saklanmaktadır. Araştırmacılar tarafından elde edilen bulguların doğru analiz edilmesi ve doğru çıkarımların yapılması, bu verilerin ve veri tabanlarında depolanan büyük miktardaki bilginin sisteme uygun şekilde entegre edilmesini gerektirmektedir. Bu makale, in vitro bitki doku kültürü çalışmalarından elde edilen verilerin saklanması, farklı kaynaklardan elde edilen verilerle bütünleştirilmesi, yeni bilgilerin elde edilmesi ve işlevsel olarak uygulanması konusunda çeşitli bakış açıları sunmaktadır.          

Yayınlanmış

2022-12-09

Nasıl Atıf Yapılır

KÜÇÜKRECEP, A., & TEKDAL, D. (2022). Bitki Biyoteknolojisi için Makine Öğrenimi Uygulamaları: Bitki Doku Kültürü Prosedürlerinin Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 306–315. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/47