Amanita vaginata Mantar Atıklarının ve Kompozitinin Metilen Mavisi Adsorpsiyonunda Karşılaştırılması ve Kinetik Veriler

Yazarlar

  • Ayfer YILDIRIM Mardin Artuklu Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Mardin, Türkiye
  • Elif POLAT Mardin Artuklu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Mardin, Türkiye
  • Mahir AKTAY Mardin Artuklu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı, Mardin, Türkiye
  • Hilal ACAY Mardin Artuklu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Mardin, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Amanita vaginata, Adsorpsiyon , Kompozit, Metilen mavisi

Öz

Endüstrilerden çıkan toksik boyalar su kaynaklarını renklendirerek doğrudan, güneş ışığını bloke ederek, sudaki fotosenteze ve suyun oksijenlenme kabiliyetini engelleyerek dolaylı olarak su ortamına zarar verir. Böylece toksik ve kanserojen ürünlerin oluşmasıyla canlı organizmalarda ve besin ağının doğal büyüme aktivitesinde büyük düzensizliklere neden olur. Bu amaçla çalışmada toksik boyalardan Metilen Mavisi (MM)’nin su ortamından uzaklaştırılması için doğal toksik olmayan parçalanabilir atıkların adsorbsiyonu araştırılmıştır. Çalışmada Amanita vaginata mantar atıkları (AVA) ve Amanita vaginata mantar atıkları kullanılarak kompozit (AVAK) sentezlenerek Metilen Mavisi (MM) boyar madde adsorpsiyonları kıyaslanmıştır. AVA ve AVAK maddelerini karakterize etmek için her iki maddenin ve ayrıca adsorpsiyon mekanizmasını açıklamak içinde de AVA ile AVAK’nın MM adsorpsiyon öncesi ve sonrası Fourier dönüşümü kızılötesi spektrometre (FTIR) spektrumları incelenmiştir. Temas süresi, başlangıç boyar madde konsantrasyonu ve pH’nın adsorpsiyon üzerine etkisi incelenmiş olup ayrıca kinetik hesaplamalar beç yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen sonuçlardan hem AVA hem de AVAK’nın MM adsorpsiyonunun yalancı ikinci derece modeline uygunluğu tespit edilmiştir. Ayrıca FTIR verilerinden, CH2, OH (NH), CN, CO, COOH fonksiyonel gruplarının MM adsorpsiyondan sonra kaymaları adsorpsiyon mekanizmasında etkin rol oynadıkları kanıtlanmıştır.

 

 

 

İndir

Yayınlanmış

2023-06-01

Nasıl Atıf Yapılır

YILDIRIM, A. ., POLAT, E., AKTAY, M., & ACAY, H. (2023). Amanita vaginata Mantar Atıklarının ve Kompozitinin Metilen Mavisi Adsorpsiyonunda Karşılaştırılması ve Kinetik Veriler. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(2), 285–298. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/83