Müsabaka Döneminde Dinlenilen Müziğin, Futbolcular Üzerindeki Etkisinin Bazı Demografik Değişkenler Bakımından İncelenmesi

Yazarlar

  • Hüsniye ÇELİK Bayburt Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Bayburt

Anahtar Kelimeler:

Müzik, Futbol, Müsabaka

Öz

Bu çalışmada; müsabaka döneminde dinlenilen müziğin futbolcular üzerindeki etkisinin bazı demografik değişkenler bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma 2019-2020 sezonunda futbol takımlarında futbol oynayan toplam 627 futbolcu üzerinde yapılmıştır. Futbolcularda müsabaka döneminde dinlenilen müziğin etkisini belirlemek için araştırmacı tarafından hazırlanan demografik bilgi soruları ve Karayol ve Turhan (2020) tarafından hazırlanan ‘‘Sportif Uygulamalarda Müziğin Etkisi Ölçeği’’ kullanılmıştır. Veriler analiz edilirken ikili karşılaştırmalar için "indipendent t testi", ikiden fazla grupla karşılaştırmalar için "tek yönlü ANOVA" testi, elde edilen analiz sonucunda istatistiksel verilerin anlamlı bulunması halinde, bu farklılıkların hangi değişkenlerden kaynaklandığını belirlemek amacı ile Tukey testi yapılarak çalışmanın sonuçları p<0,05 önem düzeyine göre değerlendirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda; futbolcuların yaş, spor yaşı, oynadığı lig ile ölçek alt boyutları arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilirken futbolcuların eğitim durumları ile ölçek alt boyutları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Müsabaka döneminde dinlenilen müziğin futbolcular üzerindeki etkisinin bazı demografik değişkenler bakımından incelenmesi adlı çalışmamızda, 18-22 yaş aralığında olanlar, 4-6 yıl spor yaşı bulunan ve amatör ligde oynayan futbolcularda müziğin etkisinin anlamlı olduğu ortaya çıkartılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2023-03-08

Nasıl Atıf Yapılır

ÇELİK, H. (2023). Müsabaka Döneminde Dinlenilen Müziğin, Futbolcular Üzerindeki Etkisinin Bazı Demografik Değişkenler Bakımından İncelenmesi. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 81–92. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/63