Farklı Yaprak Gübrelerinin Karpuzun (Citrullus lanatus Thunb.) Bazı Özelliklerine ve Mineral Madde İçeriklerine Etkisi

Yazarlar

  • Ali SELLİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Kahramanmaraş
  • İsmail GÜVENÇ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Kahramanmaraş
  • Havva GÜRBÜZ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Van

Anahtar Kelimeler:

Karpuz, Yaprak gübresi, Verim

Öz

Bu çalışma 2020-2021 periyodunda Gaziantep ili Araban ilçesinde yürütülmüştür. Denemede bitkisel materyal olarak karpuz (Citrullus lanatus Thunb. Matsum & Nalkai) kullanılmıştır. Bu çalışmada yaprak gübresi olarak kullanılan 10 farklı gübrenin karpuzda bitki gelişimine ve verim parametreleri üzerine etkileri incelenmiştir. Araştırmada 10 farklı yaprak gübresi kullanılmış olup deneme 3 tekerrürlü ve tesadüf parselleri deneme planına göre yapılmıştır. Yaprak gübreleri, 4-5 gerçek yapraklı dönemden başlayarak 10 gün boyunca aralıklı olmak üzere 4 kez püskürtme yapılarak uygulanmıştır. Denemede hasat olgunluğuna gelen meyveler hasat edilerek Araban Meslek Yüksek Okulu’na getirilmiş ve bitkide N, P, K, Mg, Fe, Zn, Cu, Mn analizleri yapılmıştır. Ayrıca meyvelerde verim ve verim parametrelerine ait özellikler de belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara çoklu karşılaştırma testi uygulanmış olup bu sonuçlara göre kullanılan gübrelerin meyvelerdeki Ağırlık (g/adet), Yaş Kabuk Ağırlığı (g), Yaş İç Ağırlığı (g), Kuru Kabuk Madde Miktarı (g), İç Kuru Madde Miktarı (g), Toplam Kuru Madde Miktarı (g), % Kuru Madde, Tohum Sayısı, 1000 Tohum Ağırlığı, Meyve Uzunluğu (cm), Meyve Çapı (cm) ve Kabuk Kalınlığı (mm), Toplam Verim (kg) ve Pazarlanabilir Verim (kg) üzerine etkisindeki farklılıklar p<0.01’e göre önemli bulunmuştur. Kimyasal analizlerde ise K, Mg, Fe, Zn, Mn üzerinde p<0.01’e göre önemli olduğu tespit edilmiştir. Verim parametrelerinde Meyve Sayısı, Bitki Başına Meyve Sayısı, Kimyasal parametrelerde ise N, P ve Cu içeriği bakımından önemli bir sonuç elde edilmemiştir. Ayrıca yapılan çoklu karşılaştırma testinde sırasıyla Crop Forte, Bereket, Multimicrofluid, Kontrol-2, Maxfoli ve Organim gübreleri kontrole göre p<0.01 önem düzeyinde daha yüksek verime ulaşmışlardır.

İndir

Yayınlanmış

2022-12-09

Nasıl Atıf Yapılır

SELLİ, A., GÜVENÇ, İ, & GÜRBÜZ, H. (2022). Farklı Yaprak Gübrelerinin Karpuzun (Citrullus lanatus Thunb.) Bazı Özelliklerine ve Mineral Madde İçeriklerine Etkisi. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 197–215. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/56