Seminal Plazma Proteinlerinin Fertilite ile İlişkileri

Yazarlar

  • Nurdan COSKUN CETIN HMKÜ, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, Antakya, Hatay
  • Firdevs Yılmaz DAYANÇ HMKÜ, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, Antakya, Hatay
  • Oğuz Kaan YALÇIN HMKÜ, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, Antakya, Hatay
  • Fikret KARACA HMKÜ, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, Antakya, Hatay

Anahtar Kelimeler:

Seminal plazma, Proteinler, Fertilite, Semen

Öz

Ovumun fertilizasyon sürecinin ve bu süreçlere katılan her bir maddenin yapısı ve işlevi hakkında bilgi sahibi olunması, insan ve hayvan reprodüksiyonunda biyoteknolojik yöntemlerin geliştirilmesi için oldukça önemlidir. Seminal plazmanın yapısında yer alan proteinler, peptitler, polisakkaritler, lipidler ve iyonlar bağlanma yetenekleri sayesinde fertilizasyon sürecinin düzenlenmesinde çok özel rol oynamaktadırlar. Seminal plazma proteinlerinin, spermatozoonların dölleme yetenekleri ve spermatozoon dayanıklılığı ile bağlantılı olduğu bildirilmektedir. Bu derleme çalışmasında, spermatozoon yüzeyinde bulunan ve seminal plazmadan kaynaklanan ve fertilite ile ilişkide olduğu düşünülen proteinler hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

2023-03-08

Nasıl Atıf Yapılır

COSKUN CETIN, N., DAYANÇ, F. Y., YALÇIN, O. K., & KARACA, F. (2023). Seminal Plazma Proteinlerinin Fertilite ile İlişkileri. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 197–207. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/51