Karbon Ayak İzinin Azaltılması için Korozyon İnhibitörü Olarak Son Kullanma Tarihi Geçmiş Depakin Tabletin İncelenmesi

Yazarlar

  • Mehmet Erman MERT Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana
  • Başak DOĞRU MERT Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Adana

Anahtar Kelimeler:

DFT, EIS, Farmakolojik kimyasallar, Valproik asit

Öz

Karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik çalışmalar, çevre ve enerji sorunları nedeniyle hız kazanmaktadır Bu nedenle, korozyonu önleme amacıyla ilaç etken maddesi olarak kullanılan raf ömrünü tamamlamış farmakolojik kimyasalların inhibisyon potansiyelinin araştırılması önem kazanmıştır. Çünkü ilaç geri kazanımı bertaraf, nakliye ve depolama maliyetlerini ortadan kaldırır, tüm bu işler için harcanacak enerji azalır ve buna bağlı olarak karbon ayak izi azaltılmış olur. Bu çalışmada son kullanma tarihi geçmiş “Depakin” kapsülün yumuşak çeliğin korozyon davranışıma etkileri incelenmiştir. Etken madde olan valproik asitin kuantum kimyasal parametreleri DFT yaklaşımıyla saptanmıştır. Elektrokimyasal davranışlar 0,5 M HCl çözeltisinde EIS ve polarizasyon yöntemleriyle incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre potansiyel inhbitör kapasitesi belirlenen Depakin’in koruma etkinliği %79 olarak tespit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2023-03-08

Nasıl Atıf Yapılır

MERT, M. E., & DOĞRU MERT, B. (2023). Karbon Ayak İzinin Azaltılması için Korozyon İnhibitörü Olarak Son Kullanma Tarihi Geçmiş Depakin Tabletin İncelenmesi. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 56–66. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/48