DFT Çalışması: Enerjik Malzeme Adayı Olarak TATB Türevlerinin İncelenmesi

Yazarlar

  • Mehmet Erman MERT Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University, Advanced Technology Research and Application Center, Adana
  • Mehmet Can MERT Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University, Dept. of Energy Systems Engineering, Adana
  • Dileknur ALTAN Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University, Dept. of Energy Systems Engineering, Adana
  • Türker EMİLİ Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University, Dept. of Energy Systems Engineering, Adana
  • Serdar KILIÇASLAN Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University, Dept. of Energy Systems Engineering, Adana
  • Başak DOĞRU MERT Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University, Dept. of Energy Systems Engineering, Adana

Anahtar Kelimeler:

Patlama basıncı, Patlama hızı, Yoğunluk fonksiyonu teorisi, Enerjik malzemeler, TATB

Öz

Patlayıcı maddeler, ısıtıldıklarında veya şoka maruz kaldıklarında çok miktarda gaz ve yoğun ısı üreten kimyasal olarak reaktif malzemelerdir. Hem endüstriyel hem de askeri uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Özelliklerinin geliştirilmesi için deneysel çalışmalara başlamadan önce teroik olarak araştırılmaları gerekir çünkü deneysel çalışmalar için altyapı ve diğer gereksinimler sıklıkla hazır değildir. Bu çalışmada, yapısal olarak modifiye edilmiş 2,4,6-triamino-1,3,5-trinitrobenzen (TATB) molekülleri, DFT (B3LYP/6-31G (d,p) temel seti ile) aracılığıyla enerjik malzeme adayı olarak incelenmiştir. Bu amaç için teorik olarak oluşturulmuş moleküller optimize edilmiş ve ardından Kamlet-Jacobs denklemleri kullanılarak patlama basıncı (P) ve patlama hızı (D) gibi balistik parametreler incelenmiştir. Elde edilen verilere göre, bahsedilen moleküler değişikliklerin TATB'lerin hassasiyetini azaltabileceği tespit edilmiştir.

Yayınlanmış

2024-06-10

Nasıl Atıf Yapılır

MERT, M. E., MERT, M. C. ., ALTAN, D., EMİLİ, T., KILIÇASLAN, S. ., & DOĞRU MERT, B. . (2024). DFT Çalışması: Enerjik Malzeme Adayı Olarak TATB Türevlerinin İncelenmesi. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2), 424–437. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/130