Bal Tüketim ve Bilinç Düzeyinin Araştırılması

Yazarlar

  • Ilknur AYDURMUŞ Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Piraziz, Giresun
  • Ilkay Türkmen ÖZEN Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Bağlarbaşı, Gümüşhane
  • Umit KARATAŞ Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Dedeli, Ordu

Anahtar Kelimeler:

süzme bal, petek bal, Karakovan balı, tüketim tercihleri, bilinç düzeyi

Öz

Araştırmada, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon illerinde tüketicilerin bal tüketim düzeyi ve bilinç düzeyinin tespiti amaçlanmıştır. Bu anket çalışması 2017 yılında 1275 kişi ile yapılmıştır. Ankete katılanların 840’ı erkek, 435’i kadındır. Araştırma bulgularına göre katılımcıların yaş ortalaması 38’dir. Ankete katılan kişilerin %64’ünün lisans veya lisansüstü okul mezunu olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların %67,37’si süzme bal, %19,29’u petekli bal ve %8,39’unun karakovan bal tükettiğini belirtmiştir. Ortalama yıllık bal tüketim düzeyi; 8,61 kg/kişi süzme bal, 7,12 kg/kişi petekli bal ve 3,77 kg/kişi karakovan bal olarak hesaplanmıştır. Bal satın alan kişilerin en fazla Doğu Karadeniz Bölgesi balını, daha sonra ise Kuzeydoğu Anadolu bölgesi balı ve Ege Bölgesi balını satın aldıkları görülmüştür. Bal seçiminde sırasıyla kıvam, marka ve üretim tarihinin etkili olduğu anlaşılmıştır. Balın en fazla arıcılar ile süpermarketlerden satın alındığı tespit edilmiştir. Ayrıca tüketicilerin bal satın alırken ambalajı önemsedikleri ve ürün satın alırken ambalaj olarak en fazla cam kavanozu tercih ettikleri tespit edilmiştir. İncelenen ailelerde balın en yoğun kış aylarında tüketildiği belirlenmiştir. 

İndir

Yayınlanmış

2022-12-09

Nasıl Atıf Yapılır

AYDURMUŞ, I., Türkmen ÖZEN, I., & KARATAŞ, U. (2022). Bal Tüketim ve Bilinç Düzeyinin Araştırılması. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 181–196. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/45