Kahramanmaraş’ta Termal Turizm İşletmeciliği

Yazarlar

  • Mehmet POLAT Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Kahramanmaraş

Anahtar Kelimeler:

Termal Turizm , Kaplıca, Ilıca, Döngele, Kahramanmaraş

Öz

Bu çalışmanın amacı Kahramanmaraş ilindeki termal turizm işletmeciliğinin mevcut durumunu değerlendirmek ve termal turizmin bu bölgedeki gelişimi için öneriler sunmaktır. Bu sayede kentin termal turizmden sağladığı katkıların en üst düzeye çıkarılması hedeflenmektedir. Bu çalışmada kentin termal turizm alanları ile ilgili literatür incelemesi yapılmıştır. Kahramanmaraş’ta Ilıca ve Döngele olmak üzere iki termal turizm destinasyonu bulunmaktadır. Bu destinasyonlar termal turizmin sürdürülebilirliği açısından uygun özellikler taşımaktadır. Termal sularının iyi kalitede olması, ulaşım sorununun bulunmaması ve termal turizm işletmelerinin yeterliliği ön plana çıkmaktadır. Bunların yanında aynı destinasyonlar, bünyesinde bazı dezavantajları da barındırmaktadır. Daha çok geleneksel tarzda yönetilen işletmeler, kalifiye personel eksikliği ve pazarlama çalışmalarının yetersizliği bunlardan bazılarıdır. Bu çalışma Kahramanmaraş’taki termal turizm işletmeciliğine odaklanmaktadır. Alanyazında bölge ile ilgili daha önce benzer bir çalışmanın bulunmadığı görülmüştür. Bu nedenle bu çalışmanın termal turizm literatürüne katkıda bulunması açışından önemli olduğu düşünülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

2023-03-08

Nasıl Atıf Yapılır

POLAT, M. (2023). Kahramanmaraş’ta Termal Turizm İşletmeciliği . Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 182–196. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/42