Tarımsal Atıklardan Elde Edilen Biyokömürün Toprak Kalitesi Üzerine Etkisi

Yazarlar

  • Cemile ELMASOĞLU Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Osmaniye
  • Fulya Eda KUMRAL Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Osmaniye
  • Bekir ŞİMŞEK Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Osmaniye
  • Cağdaş AKPINAR Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü, Osmaniye

Anahtar Kelimeler:

Biyokömür, Tarımsal atık, Sürdürülebilir tarım, Toprak ıslahı

Öz

Hızla artan dünya nüfusu, tarımsal alanlara yoğun bir baskıyı da beraberinde getirmektedir. Yoğun toprak işleme, iklim faktörleri vb. sebepler topraklarda organik maddenin hızla ayrışması ve beraberinde toprak verimliliğinde kayıplara neden olmaktadır. Organik maddenin hızla ayrışması topraktan atmosfere mineralizasyon yolu ile karbondioksit salınımını da arttırmaktadır. Tarım topraklarında azalan organik madde seviyesini arttırmak için çeşitli hayvan gübreleri ve kompost uygulamaları sıklıkla uygulanan tarımsal yöntemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat iklimsel faktörler ve içerik yönünden bu materyaller hızla ayrışmakta ve toprakta çok uzun süre etkili bir biçimde kalamamaktadır. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda organik materyallerin karbon yönünden zenginleştirilerek toprağa verilmesi yönünde uygulamalar yaygınlaşmıştır. Bu uygulamalardan bir tanesi de biyokömür uygulamasıdır. Biyokömür, birçok farklı tipte organik artık malzemenin düşük sıcaklıkta piroliz yoluyla üretilmesidir. Biyokömür olarak adlandırılan bu yöntemde toprağa eklenen biyokömür daha fazla süre toprakta kalabilmekte ve daha uzun zamanda ayrışabilmektedir. Bu yöntem, kentsel alanlarda ve tarımsal üretimde ortaya çıkan atıkların yönetimi için alternatif bir yol sunmaktadır. Bu çalışma kapsamında,  bitki atıklarından elde edilen biyokömürün toprak kalitesi üzerine etkilerini ele alan araştırma sonuçları derlenmiş ve bulguları tartışılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2022-12-09

Nasıl Atıf Yapılır

ELMASOĞLU, C. ., KUMRAL, F. E., ŞİMŞEK, B., & AKPINAR, C. (2022). Tarımsal Atıklardan Elde Edilen Biyokömürün Toprak Kalitesi Üzerine Etkisi. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 328–338. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/38