İlköğretim Öğrencilerine Uygulamalı Bilimlerde İlgi ve Beceriler Kazandırılması için Yaklaşımlar

Yazarlar

  • Veysel KARACA Nigahi Soykan İlkokulu, Çukurova, Adana
  • Kadir KILINÇ Nigahi Soykan İlkokulu, Çukurova, Adana

Anahtar Kelimeler:

Öğretim Yöntemleri, Uygulamalı Eğitim, Eleştirel Düşünce, Fen bilgisi, Öğrenci motivasyonu

Öz

Bu çalışmada ilköğretim öğrencilerine uygulamalı bilimlerde ilgi ve beceriler kazandırmak için çeşitli yaklaşımlar araştırılmış ve örneklenmiştir. 3 farklı deney için kullanılan yöntemlerden ilki;  Astronomi biliminden yararlanmaktadır. “Güneş, Dünya ve Ay’ın gerçek ve görünür hareketleri ve bu hareketlerin neden olduğu sonuçlar” öğretilmektedir. İkinci deney düzeneğinde Kimya biliminden yararlanılmaktadır, özkütle (maddenin ayırt edici özellikleri) öğretilmektedir. Son deney ise elektrokimya alanındadır. İki elektrotlu sistemde elektroliz ile hidrojen ve oksijen gazı oluşumu araştırılmıştır.  Elde edilen bulgulara göre; deney grubunun ve kontrol grubunun ön test puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı (p > 0.05) ancak, son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu (p < 0.05) bulunmuştur.

İndir

Yayınlanmış

2024-06-10

Nasıl Atıf Yapılır

KARACA, V., & KILINÇ, K. (2024). İlköğretim Öğrencilerine Uygulamalı Bilimlerde İlgi ve Beceriler Kazandırılması için Yaklaşımlar. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2), 411–423. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/128