Peyzaj ve Müziğin Etkileşimi: Müzik Bahçeleri

Yazarlar

  • Gülennur ŞANLI Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Sakarya.
  • Gizem CENGİZ GÖKÇE Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Sakarya.

Anahtar Kelimeler:

Müzik Bahçesi, Peyzaj Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı, Park, Açık ve yeşil alanlar

Öz

Peyzajlar, sahip oldukları kültürel özellikleriyle birbirlerinden farklılık göstermektedir. Ekolojik çevre/coğrafya ve mimari yapı kadar, müzik de kültürü oluşturan/etkileyen değerlerden biridir. Bir toplumun müziği, içinde yaşanılan çevreden etkilenerek oluşmaktadır. Bu etkileşimin karşılıklı olduğunu söylemek mümkündür. Toplumu oluşturan bireyler üzerinde müzik, en etkili sanat olarak kabul edilmektedir. Peyzaj tasarım çalışmalarının; ekolojik, fonksiyonel ve estetik kaygı taşıdığı bilinmektedir. Aynı zamanda yapılan çalışmalar, toplumu oluşturan bireylerin duyularına hitap etmektedir. Müzik de, peyzaj tasarım çalışmalarında yer verildiği takdirde bireylerin duyusal algılarına etki edecek önemli bir ögedir. Çalışmada, peyzaj tasarım çalışmalarında müziğin yeri ve etkisi, peyzaj mimarlığı bakış açısıyla yerli ve yabancı örnekler üzerinden değerlendirilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2024-06-10

Nasıl Atıf Yapılır

ŞANLI, G., & CENGİZ GÖKÇE, G. (2024). Peyzaj ve Müziğin Etkileşimi: Müzik Bahçeleri. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2), 490–504. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/109