Yeni Bir Esnek Küme İşlemi: Tümleyenli Esnek İkili Parçalı Theta (θ) İşlemi

Yazarlar

  • Aslıhan SEZGİN Department of Mathematics and Science Education, Faculty of Education, Amasya University, Amasya, Türkiye
  • Murat SARIALİOĞLU Department of Mathematics, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Amasya University, Amasya, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Esnek küme, Esnek Küme İşlemleri, Şartlı tümleyenler, Teta İşlemi, Cebirsel yapılar

Öz

Molodtsov tarafından ortaya atılan esnek küme teorisi, belirsizlikle başa çıkmak için etkili bir matematiksel araçtır ve hem teorik hem de uygulama yönüyle birçok alana uygulanmıştır. Başlangıcından bu yana, farklı çeşitlerde esnek küme işlemleri tanımlanmış ve çeşitli türlerde kullanılmıştır. Bu çalışmada, tümleyenli esnek ikili parçalı teta işlemi adı verilen yeni bir esnek küme işlemi tanımlanmış ve temel cebirsel özellikleri araştırılmıştır. Ayrıca tümleyenli esnek ikili parçalı teta işleminin genişletilmiş esnek küme işlemleri, tümleyenli genişletilmiş esnek küme işlemleri, esnek ikili parçalı işlemler, tümleyenli esnek ikili parçalı işlemler ve kısıtlanmış esnek küme işemleri üzerine dağılması incelenerek bu yeni esnek küme işlemi ile diğer esnek küme işlemleri arasındaki ilişkiler elde edilerek esnek küme literatürüne katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Yayınlanmış

2024-06-10

Nasıl Atıf Yapılır

SEZGİN, A., & SARIALİOĞLU, M. (2024). Yeni Bir Esnek Küme İşlemi: Tümleyenli Esnek İkili Parçalı Theta (θ) İşlemi. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2), 325–357. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/97