Türk Bisiklet Sporcularının Yarışa Yönelik Beslenme Davranışlarının İncelenmesi

Yazarlar

  • Esra KÜRKCÜ AKGONUL Dokuz Eylül Üniversitesi Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi, İzmir
  • Gokmen ÖZEN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Çanakkale
  • Omer Cumhur BOYRAZ Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Adana

Anahtar Kelimeler:

Beslenme Stratejisi, Beslenme davranışı, Bisiklet sporcusu, Sporcu beslenmesi, Yarışma stratejisi

Öz

Çalışmanın amacı, uluslararası düzeyde mücadele eden Türk bisiklet sporcularının müsabaka haftasına yönelik olarak, yarışma öncesi, sırası ve sonrası uyguladıkları beslenme stratejilerinin ve yarışma sonrası toparlanma yöntemlerinin belirlenmesidir. Araştırmaya, 19 erkek ve 13 kadın toplam 32 bisikletçi katılmıştır. Beslenme alışkanlıklarının ve toparlanma yöntemlerinin belirlenebilmesi için “Sporcu Beslenme Formu” uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre; sporcuların düzenli üç öğüne sahip oldukları; öğünlerini düzenli alanlar ile almayanlar arasında, düzenli alanların lehine anlamlı fark olduğu (P=0,034); sporcuların %59,4’ünün öğün atlamadığı; ana öğüne ek olarak sporcuların %71,9’unun en az bir ara öğün aldığı tespit edilmiştir. Yarışma sabahı bisikletçilerin %53,1’i karbonhidrat, %6,3’ü protein, %40,6’sı karma ağırlıklı beslendiği; yarış esnasında sporcuların %37,5’inin muz, %52,5’inin enerji jeli tükettiği tespit edilmiştir. Bisikletçilerin yarıştan sonra ortalama 48 dk (±41) içinde içecek, ortalama 78,5 dk (±48,6) içinde yiyecek tükettikleri, yarış bitiminden 10 dk sonrasından itibaren farklı beslenme stratejileri uyguladıkları ortaya konmuştur. Yarış öncesi, sporcuların %53,1’inin karbonhidrat, %18,8’inin protein, %28,1’inin karma ağırlıklı beslendiği; yarış sonrası, sporcuların %40,6’sının karbonhidrat, %28,1’inin karma, %18,8’inin protein ağırlıklı beslendiği tespit edilmiştir. Yarış sonrası tüketilen bu makro besin öğelerinden karbonhidratın ortalama 241,9 g (±192,9), proteinin 46,0 g (±29,1), yağın ise 13,3 g (±7) olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak uluslararası düzeydeki kadın ve erkek bisikletçilerin yarışma sabahı, yarış sonrası ana öğün ve yarıştan 3 saat sonraki öğünde karbonhidrat ağırlıklı, yarışmadan bir gün sonra ise karma ağırlıklı beslendikleri tespit edilmiştir. Sonuçların, bu sporu üst seviyede yapmak isteyen sporculara, beslenme bilgisi edinmek isteyen antrenör ve diyetisyen gibi spor çalışanlarına faydalı olacağı düşünülmektedir

İndir

Yayınlanmış

2024-03-08

Nasıl Atıf Yapılır

KÜRKCÜ AKGONUL, E., ÖZEN, G., & BOYRAZ, O. C. (2024). Türk Bisiklet Sporcularının Yarışa Yönelik Beslenme Davranışlarının İncelenmesi. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 104–128. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/93