Bazı Ornithagalum L. Türlerinin Karyolojik Yönden İncelenmesi

Yazarlar

  • Güllü BEKTAŞ Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı, Elazığ
  • Gülden DOĞAN Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı, Elazığ
  • Yaşar KIRAN Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı, Elazığ

Anahtar Kelimeler:

Geofit, Ornithogalum, Kromozom sayısı, Karyolojik analiz

Öz

Bu çalışmada halk arasında “Ak yıldız” olarak tanınan ve ülkemizde 70 taksonla temsil edilen Asparagaceae familyasının önemli cinslerinden biri olan Ornithogalum L. cinsi ele alınmış ve bu cinse ait üç tür (Ornithogalum pyrenaicum L., Ornithogalum alpigenum Stapf ve Ornithogalum persicum Hausskn. ex Bornm.) karyolojik yönden incelenmiştir. Çalışmada kullanılan bitki materyalleri 2021-2022 yılları arasında Elazığ ve Tunceli civarından, bitkilerin doğal yayılış alanlarından toplanmıştır. Toplanan örneklerin bir kısmı herbaryum örneği haline getirilip FÜ herbaryumunda stoklanmıştır. Sitotaksonomik çalışmalarda bitki örneklerinden elde edilen soğanlar kullanılmıştır. Bölünür somatik hücrelerde yapılan çalışmalar sonucunda, türlerin kromozom sayımları ve karyotip analizleri yapılarak ideogramları çizilmiştir. Kromozom sayıları Ornithogalum pyrenaicum ve Ornithogalum alpigenum türlerinde 2n=18 olarak, Ornithogalum persicum türünde ise 2n=24 olarak belirlenmiştir. Bu çalışma ile Ornithogalum persicum türünün kromozom sayısı ve karyotip özellikleri ilk kez tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçların, cinsin karyolojik özellikleri ile uyumlu olduğu belirlenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2023-06-01

Nasıl Atıf Yapılır

BEKTAŞ, G., DOĞAN, G., & KIRAN, Y. (2023). Bazı Ornithagalum L. Türlerinin Karyolojik Yönden İncelenmesi. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(2), 219–231. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/76