Yazılım Tabanlı Arazi Araç İmalatı ve Alternatif Enerji Kaynaklarıyla Çalışabilirliğinin Araştırılması

Yazarlar

  • Cetin CİMEN Kafkas University Kazım Karabekir Vocational School of Technical Sciences, Department of Machinery and Metal Kars Turkey
  • Ezgi Pelin YILDIZ Kafkas University Kazım Karabekir Vocational School of Technical Sciences, Department of Computer Technology Kars Turkey

Anahtar Kelimeler:

Yazılım tabanlı, Arazi araçları imalatı , Alternatif enerji kaynakları, Mblock

Öz

Son yıllarda yapılan araştırmalar fosil yakıtların tükenmek üzere olduğunu ve enerji üretiminin farklı şekillerde yapılması gerektiğini ortaya koymuştur. Bu enerji üretiminde kullanılan kaynaklardan biri de güneş enerjisidir. Güneş enerjisinin birçok uygulama alanı vardır ve son yıllarda dünyada temiz bir enerji kaynağı olarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji sistemlerine olan ilginin artmasıyla birlikte güneş enerjisiyle çalışan arabalar da ön plana çıkmaya başlamıştır. Güneş enerjisiyle çalışan arabaların/araçların prototipleri her geçen gün geliştirilmektedir. Güneş enerjisiyle çalışan arabalar yaygınlaştıkça sadece çevre kirliliği azalmakla kalmayacak, aynı zamanda gürültü kirliliği de azalacaktır. Tüm bu bilgiler doğrultusunda, bu çalışmada geleceğin arabaları olacak güneş panelli araçların yapımının bir prototip tasarlanması amaçlanmaktadır. Prototipin tasarımında make blok programı kullanılmıştır. Kurulumu kolay olan bu mBot, Scratch 2.0'dan ilham almıştır ve mBlock ile çalışarak Bluetooth veya 2.4G (farklı sürüm) aracılığıyla bilgisayarlara veya akıllı cihazlara bağlanmaya olanak tanımaktadır. Çalışmada prototipin elektriksel ve mekanik özellikleri detaylandırılmıştır. Çalışma sonucunda geliştirilen ürünün ileride yapılacak araştırmalar için örnek bir prototip olabileceği öngörülmektedir.  

Yayınlanmış

2022-12-09

Nasıl Atıf Yapılır

CİMEN, C. ., & YILDIZ, E. P. (2022). Yazılım Tabanlı Arazi Araç İmalatı ve Alternatif Enerji Kaynaklarıyla Çalışabilirliğinin Araştırılması. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 261–269. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/53