Çıplak Boyun, Rhode Island Red, Black Australorp ve Çaprazlarının Yumurta Kalite Özelliklerinin ve Besin Profilinin Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Muhammad Bilal ISLAM Department of Poultry Science, Faculty of Animal Husbandry and Veterinary Sciences, The University of Agriculture Peshawar, Pakistan
  • Sarzamin KHAN Department of Poultry Science, Faculty of Animal Husbandry and Veterinary Sciences, The University of Agriculture Peshawar, Pakistan
  • Naseer AHMAD Department of Poultry Science, Faculty of Animal Husbandry and Veterinary Sciences, The University of Agriculture Peshawar, Pakistan
  • Rafi ULLAH Department of Poultry Science, Faculty of Animal Husbandry and Veterinary Sciences, The University of Agriculture Peshawar, Pakistan
  • Kamran KHAN Department of Animal Sciences, Shaheed Benazir Bhutto University Sheringal, Pakistan
  • Shahid KHAN Department of Poultry Science, Faculty of Animal Husbandry and Veterinary Sciences, The University of Agriculture Peshawar, Pakistan
  • Waqas ALAM Department of Poultry Science, Faculty of Animal Husbandry and Veterinary Sciences, The University of Agriculture Peshawar, Pakistan

Anahtar Kelimeler:

Tavuk genotipleri, Yumurta geometrisi, Şekil indeksi, Yumurta kalitesi analizi, Yumurta yaklaşık bileşimi

Öz

Yumurta, proteinler, yağlar, vitaminler ve mineraller açısından zengin olduğu için insan tüketimi açısından çok önemli ve dengeli gıdalardan birisidir. Çalışma, genetik grup (Rhode Island Red (RIR), Naked Neck (NN), Black Australorp (BAL) ve çaprazlarının (RIR*NN ve BAL*NN)) yumurtaların dış ve iç kalite parametreleri üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçlamıştır. Toplam 75 tavuk  ( her genetik gruptan 15 tavuk) rastgele beş gruba dağıtılmıştır. Her grup ayrıca rastgele bir tam blok düzenlemesinde üç tekrara (tekrar başına 5 hayvan) bölünmüştür. Her bir tekerrür grubunun tavukları, aynı kafese yerleştirilmiş ayrı bir kafeste (10' U x 8' G x 4' Y) büyütülmüştür. Çalışmaya dört hafta devam edilmiştir. Tüm tavuklar standart ticari yumurtacı yemleriyle beslenmiş ve her zaman temiz içme suyu sağlanmıştır. Yumurta geometrisi, şekil indeksi, yumurta dış, iç kalite ve yaklaşık kompozisyon verileri kaydedilmiştir. Sonuçlar, BAL ve RIR'nin yumurta geometrik parametrelerinin iyileştiğini ortaya koymuştur (P < 0.05).Özellikle, BAL'nin yumurta uzunluğu daha yüksek (P ​​< 0.05) iken; yumurta genişliği, yumurta hacmi ve yumurta yüzey alanı BAL ve RIR için daha yüksek tespit edilmiştir.  Aynı şekilde, BAL ve RIR için yumurta şekil indeksi daha yüksek bulunmuştur (P​​< 0.05). Ayrıca BAL ve RIR için yumurta ağırlığı, yumurta yüzey alanı daha yüksek (P < 0.05) ve yumurta kabuğu ağırlığı daha düşük gözlenmiştir. Ayrıca, BAL ve RIR için sarı ağırlığı ve sarı çapı daha yüksek bulunmuştur (P​​< 0.05). Ancak yumurta yaklaşık bileşiminde herhangi bir değişiklik olmamıştır (P> 0.05). Yumurtanın yaklaşık besin madde içeriğine müdahale etmeden BAL ve RIR'de yumurta geometrik parametreleri, yumurta şekil indeksi ve yumurta kalitesi (dış ve iç) önemli ölçüde iyileştiği gözlemlenmiştir.

Yayınlanmış

2022-12-09

Nasıl Atıf Yapılır

ISLAM, M. B. ., KHAN, S. ., AHMAD, N. ., ULLAH, R., KHAN, K., KHAN, S. ., & ALAM, W. . (2022). Çıplak Boyun, Rhode Island Red, Black Australorp ve Çaprazlarının Yumurta Kalite Özelliklerinin ve Besin Profilinin Değerlendirilmesi. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 143–154. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/41