Erkek Bıldırcın Rasyonlarına Maca Tozu (Lepidium meyeni) İlavesinin Performans, Et Rengi ve pH’sı Üzerine Etkileri

Yazarlar

  • Yusuf CUFADAR Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Konya
  • Seyit Ahmet GÖKMEN Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Konya
  • Behlül SEVİM Aksaray Üniversitesi Eskil Meslek Yüksek Okulu, Aksaray

Anahtar Kelimeler:

Maca tozu, Japon bıldırcını, Performans, Et rengi

Öz

Bu çalışma, erkek Japon bıldırcınlarının (Coturnix coturnix japonica) rasyonlarına farklı düzeylerde Maca (Lepidium meyenii) tozu ilavesinin performans ölçütleri ve et rengi üzerine olası etkilerini saptamak amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada, 16 haftalık yaşta 60 adet erkek Japon bıldırcın kullanılmıştır. Çalışma, 3 muamele grubunda her birinde 20 adet erkek Japon bıldırcının bulunduğu bıldırcın kafesinde 5 tekerrürlü olarak 21 gün süreyle yürütülmüştür. Çalışmada 3 farklı düzeyde (%0, %2,5 ve %5,0) Maca tozu kullanılmıştır. Araştırma sonunda erkek bıldırcın rasyonlarına Maca tozu katkısının performans parametreleri ve etin pH’sı üzerine olan etkisinin önemli olmadığı (P>0.05) ancak göğüs eti a24 ve b24 parametrelerini önemli derecede artırdığı tespit edilmiştir (P<0.05). Sonuç olarak erkek bıldırcın karma yemlerine %5,0 seviyesinde Maca tozu ilavesiyle tüketici açısından istenilen bir et rengi elde edilebileceği söylenebilir.

İndir

Yayınlanmış

2023-03-08

Nasıl Atıf Yapılır

CUFADAR, Y., GÖKMEN, S. A., & SEVİM, B. (2023). Erkek Bıldırcın Rasyonlarına Maca Tozu (Lepidium meyeni) İlavesinin Performans, Et Rengi ve pH’sı Üzerine Etkileri. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 14–23. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/39