Sonokimyasal Yöntemle Çok İşlevli MnO Kaplı Ag Katkılı γ-Fe2O3 Nanopartiküllerin Sentezi ve Karakterizasyonu

Yazarlar

  • Abdul Wahab QURASHI Department of Material Sciences, University of Stuttgart, Germany
  • Muhammad FARHAB College of Veterinary Medicine, Yangzhou University, China

Anahtar Kelimeler:

Yaş çöktürme yöntemi, Taramalı elektron mikroskobu, Mangan(II) nitrat, Parçacık boyutu analizi, Amorf

Öz

Bu çalışmada, γ-Fe2O3 nanoparçacıklarının sentezi, manyetik karıştırma ve sonikasyon yoluyla yaş çökeltme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma için kullanılan metodoloji, sentez yolunu optimize etmek için iteratif deneysel bir yaklaşıma dayanmaktadır. γ-Fe2O3'ün manyetik, elektronik ve katalitik özelliklerini geliştirmek amacıyla çekirdek-kabuk yapısı oluşturmak için MnO2 kaplaması da uygulanmıştır. Katalitik performans açısından çekirdek/kabuk yapısının işlevselliğini artırmak için Ag katkılama yapılmıştır. Morfoloji ve kristal yapı analizi, taramalı elektron mikroskobu ile gerçekleştirilmiştir.

Yayınlanmış

2023-03-08

Nasıl Atıf Yapılır

QURASHI, A. W. ., & FARHAB, M. (2023). Sonokimyasal Yöntemle Çok İşlevli MnO Kaplı Ag Katkılı γ-Fe2O3 Nanopartiküllerin Sentezi ve Karakterizasyonu. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 41–55. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/33