Tarım Uygulamalarında Su Kıtlığını Azaltmaya Yönelik Müdahalelerin Etkisinin Gözden Geçirilmesi

Yazarlar

  • Rophinah Tebogo LEPEBE Institute for Rural Development, Faculty of Science, Engineering and Agriculture, University of Venda, P. Bag X5050, Thohoyandou, South Africa
  • Marizvikuru MWALE Institute for Rural Development, Faculty of Science, Engineering and Agriculture, University of Venda, P. Bag X5050, Thohoyandou, South Africa
  • Simbarashe KATIVHU Institute for Rural Development, Faculty of Science, Engineering and Agriculture, University of Venda, P. Bag X5050, Thohoyandou, South Africa
  • Jethro ZUWARIMWE Institute for Rural Development, Faculty of Science, Engineering and Agriculture, University of Venda, P. Bag X5050, Thohoyandou, South Africa

Anahtar Kelimeler:

Ziraat, İklim değişikliği, Tarla tarımı, Su kıtlığı, Su tasarrufu

Öz

Su kıtlığı, sosyo-ekonomik kalkınmayı kısıtlamakta ve tüm dünyada geçim kaynaklarını tehdit etmektedir. Artan su kıtlığı, mevcut ve artan gıda talepleri göz önüne alındığında tarımsal üretim üzerinde baskı oluşturmaktadır. Su olmadan çiftlik üretimi azalır ve gıda güvenliği olumsuz etkilenir. Bu bağlamda bu makalede, mahsul çiftçileri arasında su kıtlığının etkilerini azaltmak için uygulanan müdahalelere odaklanan bir dizi literatür gözden geçirilmiştir. Bu amaçla 1999 ve 2021 yılları arasındaki yayınlar ve raporlar, su kıtlığı sorunları ve müdahalelerine ilişkin eğilimleri belirlemek ve izole etmek için gözden geçirilmiştir. Uygun materyalleri belirlemek için tarım, su kıtlığı, mahsul çiftçiliği, iklim değişikliği ve su koruma gibi anahtar terimler kullanılmıştır. Bu kapsamda EBSCOhost, Science Direct, Google Scholar, Emerald, Afrika çevrimiçi dergileri ve Sabinet gibi arama motorlarından 210 makale tespit edilmiştir. Su kıtlığının nedenlerini ve çiftçiler tarafından kullanılan müdahaleleri tanımlamayı içeren inceleme makalelerinden yalnız 109 makale araştırma soruları içeriyordu. Kullanılan müdahalelerin çoğunun, üretkenliği arttırmadığı sadece doğaları gereği hayatta kalmaya yönelik oldukları keşfedilmiştir. Bu nedenle, su güvenliğinde dönüştürücü müdahalelere duyulan ihtiyaçların belirgin olduğu gözlendi. Sonuç olarak; dış yardım olmazsa, çiftçiler sürekli artan insan nüfusunun talebini karşılamak için yeterli gıda üretmeye devam edemezler. Bu durum, 2030 yılına kadar sıfır açlık ve yoksulluğun azaltılması gibi sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasını tehlikeye atabilir.

Yayınlanmış

2022-12-09

Nasıl Atıf Yapılır

LEPEBE, R. T., MWALE, M., KATIVHU, S., & ZUWARIMWE, J. (2022). Tarım Uygulamalarında Su Kıtlığını Azaltmaya Yönelik Müdahalelerin Etkisinin Gözden Geçirilmesi. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 281–305. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/25