Şeker Pancarında (Beta Vulgaris L.) Kuraklık Stresi Altında Bazı Mikro Besin Elementi İçerikleri Üzerine Potasyumun Etkisi

Yazarlar

  • Gizem AKSU Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Çanakkale/Türkiye
  • Hamit ALTAY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Çanakkale/Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Kuraklık, Potasyum, Mikro element, Şeker Pancarı

Öz

Kuraklık stresi tarımsal alanlarda en fazla maruz kalınan strestir. Düşük yaprak su potansiyeli altında bile turgor basıncını koruyabilen potasyumun bitkilere uygulanması, kuraklık stresini tolere etme kabiliyetlerini artırabilmektedir. Bu çalışmada potasyum uygulamalarının kuraklık stresi altında stratejik bir bitki olan şeker pancarının bazı mikro elementlerin içeriği üzerine etkisi incelenmiştir. Denemede sulama seviyeleri tarla kapasitesinin %33, %66 ve %100 seviyesinde tutulmuştur. Bitkilere potasyum fosfat kaynağından farklı dozlarda (10-20-40-80 mg kg-1) potasyum uygulanmış ve iklim odasında yetiştirilmiştir. Hasat işleminden sonra bitki örneklerinin demir, bakır, çinko, mangan, bor ve molibden içerikleri belirlenmiştir. Kuraklık stresi altında yaprak demir, bakır, mangan, bor ve molibden içerikleri azalırken çinko içeriği artmıştır. Kök bor ve molibden içeriği kuraklık stresi altında azalırken demir, bakır, çinko ve mangan içeriği artmıştır. Potasyum uygulamalarıyla yaprak bakır, çinko, mangan içeriği artarken demir, bor ve molibden içeriği azalmıştır. Kök bakır ve molibden içeriği artan potasyum uygulamalarıyla azalırken demir ve çinko içeriği artmış, mangan ve bor içeriği düzensiz olarak değişmiştir. Elde edilen sonuçlara göre kurak koşullar altında yapılacak yüksek potasyum dozu uygulamasının, daha iyi kök ve sürgün gelişimine neden olarak bitkinin stresten daha az etkilenmesini sağlayabileceği düşünülmektedir. 

İndir

Yayınlanmış

2022-06-03

Nasıl Atıf Yapılır

AKSU, G., & ALTAY, H. (2022). Şeker Pancarında (Beta Vulgaris L.) Kuraklık Stresi Altında Bazı Mikro Besin Elementi İçerikleri Üzerine Potasyumun Etkisi. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1), 45–59. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/24