Koyunlarda Meme Tiplerinin Süt Verimi ve Kalitesine Etkisi

Yazarlar

  • Nurettin BAKAN Uşak İli Eşme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Uşak
  • Sibel ALAPALA DEMİRHAN Uşak Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Uşak

Anahtar Kelimeler:

Koyun, Meme özellikleri , Süt kalitesi, Süt verimi

Öz

Koyunlarda meme başlarının memeye yerleşimi gerek emzirmede gerekse sağımda memede kalan süt miktarını etkilemektedir, buna paralel olarak da elde edeceğimiz süt miktarı ve kalitesini etkilemektedir. Meme özellikleri genetik ve çevresel faktörler bakımından kontrol edilmektedir. Memenin vücuda bağlantısı, meme başının yerleşimi, meme başı büyüklüğü ve meme şekli seleksiyon programlarında yaygın olarak kullanılan özelliklerdir. Bu nedenle, koyunlarda meme özelliklerinin süt verimi ile ilişkisi ve bunun ıslahta kullanılabilirliği birçok çalışmaya konu olmuştur. Yapılan çalışmada meme tiplerinin süt verimlerine ve süt bileşenlerine etkileriyle ilgili araştırmalar incelenmiştir. Ayrıca sütçü koyunların ıslahında kullanılan verim kayıtları, pedigri bilgilerine ek olarak, meme tiplerine ait özelliklerin kullanılmasının yarar sağlayacağı düşünülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

2022-06-03

Nasıl Atıf Yapılır

BAKAN, N. ., & ALAPALA DEMİRHAN, S. (2022). Koyunlarda Meme Tiplerinin Süt Verimi ve Kalitesine Etkisi. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1), 133–142. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/20