Derleme: Koyunlarda Yapağı Özelliklerine Etkili Olan Keratin İle İlişkili Protein Genleri

Yazarlar

  • Emine MUTLU Bursa Uludağ Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner-Genetik A.D., Bursa, Türkiye
  • Deniz DİNÇEL Bursa Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Genetik A.D., Bursa, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Koyun, Keratin, Yün folikülü, Yapağı, KAP

Öz

Koyun yapağısının değeri, geçmişten günümüze yapısı ve genetiği ile ilgili kapsamlı araştırmalara ilham vermiştir. Keratin ile ilişkili proteinler (KAP'lar) yapağı liflerinin en önemli yapısal bileşenleridir. Bu protein genlerinin ekspresyonunun belirlenmesi, düzenlenmesi ve karakterizasyonu moleküler gelişmelerle hızla ilerlemiştir. Bu derlemede, KAP genlerindeki genetik varyasyon ile lif özellikleri arasındaki potansiyel ilişki incelenmiş ve KAP genlerinin daha kaliteli yapağı üretmek için koyun yetiştiriciliğinde seleksiyon için bir belirteç olarak kullanımı değerlendirilmiştir. Bu çalışma, son on yılda yüksek kaliteli yapağı verimi ve kaliteli yapağı üretimi ile koyun ırklarının ıslahı ile ilgili KAP genleri hakkındaki literatürün bir derlemesini sunmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, bu gen ailelerinin genotipik önemine dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2024-03-08

Nasıl Atıf Yapılır

MUTLU, E., & DİNÇEL, D. (2024). Derleme: Koyunlarda Yapağı Özelliklerine Etkili Olan Keratin İle İlişkili Protein Genleri. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 285–302. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/129