Türkiye’de Yetiştirilen Kültür Mantarlarından (Agaricus bisporus) Yumuşak Çürüklük Hastalığı Etmeninin İzolasyonu ve Tanısı

Yazarlar

  • Benian Pınar AKTEPE Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü, Osmaniye
  • Yeşim AYSAN Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Adana, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

LOPAT, Pseudomonas marginalis, Agaricus bisporus, MALDI-TOF/MS, Bakteriyel hastalık

Öz

Dünya çapında yaygın olarak yetiştirilen yenilebilir bir mantar türü olan Agaricus bisporus'un Türkiye'de de yetiştiriciliği ve tüketimi hızla yaygınlaşmaktadır. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yetiştirilen Agaricus bisporus’un şapkalarında kahverengi renk değişikliği ve yumuşak çürüme belirtileri gözlemlenmiştir. Etkilenen kısımlardan floresan Pseudomonas türleri de dahil olmak üzere toplam 23 bakteri izolatı elde edilmiştir. Bu izolatlar Pseudomonas cinsine uygun morfolojik özellikler sergilemiştir. Hastalığın potansiyel etmenini belirlemek için Gram reaksiyonu, oksidaz aktivitesi, arginin dihidrolaz, patateste yumuşak çürüklüğü, levan üretimi, tütünde aşırı duyarlı reaksiyonlar ve Matris Destekli Lazer Desorpsiyon İyonizasyonu- Kütle Spektrometresi (MALDI-TOF/MS) gibi proteomik yöntemlerle mikrobiyal türlerin tanımlanması dahil olmak üzere bir dizi teknik kullanılmıştır. Mantarlardan elde edilen izolatların bazıları ve referans izolatı Pseudomonas marginalis (GSPB 2325, Göttingen, Almanya) izolatı ile Pseudomonas marginalis'e özgün LOPAT profili sergilemiştir. Biyokimyasal Tanılama sonuçları, 1,781 ila 2,094 arasında değişen puan değerleri ile patojenite testleri ve MALDI-TOF/MS analizi ile de teyit edilmiştir. Bildiğimiz kadarıyla bu çalışma, Pseudomonas marginalis’in Türkiye'de yetişen kültür mantarlarında yumuşak çürüklük hastalığına neden olduğunu bildiren ilk hastalık kaydıdır.

İndir

Yayınlanmış

2024-06-10

Nasıl Atıf Yapılır

AKTEPE, B. P., & AYSAN, Y. (2024). Türkiye’de Yetiştirilen Kültür Mantarlarından (Agaricus bisporus) Yumuşak Çürüklük Hastalığı Etmeninin İzolasyonu ve Tanısı . Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2), 374–385. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/127