Uşak İli Köy Tavukçuluğunun Genel Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Yazarlar

  • Yuksel AKIN Uşak University Faculty of Agriculture, Department of Animal Science, 64200, Uşak, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Uşak, Köy tavukçuluğu, Sorunlar , Çözüm önerileri, Kredi desteği ve teşvik

Öz

Bu çalışma, Uşak, ili köy tavukçuluğunun mevcut durumunun ortaya konulması ve yetiştiricilikte karşılaşılan önemli sorunların tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın materyalini; Uşak’ta köy tavukçuluğunun yaygın olduğu köylerde üreticilerden elde edilen 125 adet anket verileri oluşturmuştur. Çalışma sonunda yetiştiricilerin %79.2’sinin 60 yaş altında olduğu görülmüştür. Yetiştiricilerin %72.8’i yerli ırkları tercih ettiklerini, büyük çoğunluğu ek aydınlatma, ısıtma ve havalandırma kullanmadığını belirtmiştir. Başlıca sorunlar; hastalık, yem fiyatları, barınak yetersizliği ve pazarlamadır. Çeşitli destek ve teşvik paketleriyle yetiştiricilerin başlıca sorunlarına destek sağlanması Uşak ilinde köy tavukçuluğunun sürdürülebilir olmasına ve geliştirilmesine katkı sunabilir.

Yayınlanmış

2024-03-08

Nasıl Atıf Yapılır

AKIN, Y. (2024). Uşak İli Köy Tavukçuluğunun Genel Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 196–209. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/125