Dezenfektanların Sucul Organizmalar Üzerindeki Toksik Etkileri

Yazarlar

  • Burcu YEŞİLBUDAK Department of Biology, Çukurova University, Adana, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Çevre refahı, Dezenfektan, Toksikoloji, Sucul ekosistem, Halk sağlığı

Öz

Son yıllarda artan kaotik iklimsel ve mikrobiyal değişimlere bağlı olarak çevre refahı ve halk sağlığının stabilizasyonunu sağlamaya yönelik çeşitli yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Dezenfeksiyon işlemleri bunlardan biri olmasına karşın, çevrede dezenfeksiyon ürünlerinin mevcudutiyeti düşündürücü bir duruma gelmiş ve organizmalar üzerindeki toksikolojik etkileri sorgulanmaya başlanmıştır. Bu çalışma, çeşitli dezenfektanların sucul ekosistemlerdeki organizmalara etkilerini karşılaştırmalı olarak araştırmak ve değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, su ortamındaki belirli türlerle yapılan yaşam döngüsü çalışmalarına dayalı toksisite önem seviyeleri araştırılmış, farklı dezenfektan türlerinin hedef türler üzerindeki etkilerini içeren önemli sayıda çalışma gruplandırılmıştır. İncelenen araştırmalara göre organizmaların, ekonomik oluşu ve kullanım kolaylığı nedeniyle en çok klor maruziyetinden etkilendikleri görülmüştür. Sonuçlar dezenfektanların ekosistem için bir risk oluşturduğunu ve hatta uzun süreli maruziyetlerde organizmalar için daha fazla genotoksik, mutajenik ve teratojenik sonuçlara neden olabileceğini göstermiştir.

Yayınlanmış

2024-03-08

Nasıl Atıf Yapılır

YEŞİLBUDAK, B. (2024). Dezenfektanların Sucul Organizmalar Üzerindeki Toksik Etkileri. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 270–284. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/119