Silan Bileşiklerinin Metallerin Korozyon Davranışına Etkisinin Teorik Olarak İncelenmesi

Yazarlar

  • Goncagül AKSARAY Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Balcalı, Adana, 01330, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Korozyon, İnhibitör, Metaller, Silan, DFT

Öz

Korozyonun metaller ve alaşımları üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ya da tamamen ortadan kaldırılması için teknikte bir çok yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden en fazla kullanılanı korozyon hızını azaltıcı inhibitör kullanımıdır. İnhibitörler organik, inorganik yapıda bulunan hazır kimyasallardan elde edilebileceği gibi yeşil kimya kullanılarak doğada  hali hazırda bulunan maddelerden de sentezlenebilmektedir. Burada önemli olan kullanılacak inhibitörün seçimini yapabilmektir. Korozyondan korunma için oluşacak maliyetin malzemeyi doğrudan değiştirmekten çok daha ucuz olması korozyondan korunma uygulamalarının temel prensiplerindendir. Bu nedenle deneysel uygulama sayısının ve kullanılacak kimyasalların çevreye zararlı etkilerinin azaltılması, oluşacak iş gücü ve zaman kaybının minumuma indirilmesi nedeniyle DFT (Yoğunluk Fonksiyonel Kuramı) kullanımı inhibitörün doğru seçiminde önemli ip uçları vermektedir. Bu çalışmada inhibitör olarak değerlendirilebilecek iki potansiyel molekül trimetil metoksi silan ve trivinil etoksi silanın inhibitör olarak kullanım potansiyellerini aydınlatmak amacıyla DFT B3LYP yaklaşımıyla 6-311G baz seti ile optimize edildikten sonra, moleküldeki her bir atoma ait Mulliken yükler, HOMO ve LUMO enerjileri, dipol momentleri belirlenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2024-06-10

Nasıl Atıf Yapılır

AKSARAY, G. (2024). Silan Bileşiklerinin Metallerin Korozyon Davranışına Etkisinin Teorik Olarak İncelenmesi. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2), 398–410. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/117