Enterococcus Faecium ve Origanum Onites Tozu İlavesinin Erkek Etlik Civcivlerde Büyüme, Bağırsak Sağlığı, Bağırsak Morfolojisi, Et Özellikleri ve Göğüs Eti MDA Düzeyleri Üzerine Etkileri

Yazarlar

  • Hüsamettin ÇELİK Kırşehir Ahi Evran University Faculty of Agriculture Department of Animal Science, Kırşehir
  • Hüseyin ÇAYAN Kırşehir Ahi Evran University Faculty of Agriculture Department of Animal Science, Kırşehir
  • Isa COŞKUN Kırşehir Ahi Evran University Faculty of Agriculture Department of Animal Science, Kırşehir

Anahtar Kelimeler:

Etlik piliç, Origanum onites, Enterococcus faecium, Performans, Et özellikleri

Öz

Bu çalışmada, erkek etlik piliçlerde Enterococcus faecium (EF) ve Origanum onites tozunun (OOP) büyüme, bağırsak sağlığı ve et özellikleri üzerine olan etkinlikleri değerlendirildi. Toplam 160 (ROSS 308) bir günlük erkek piliç civciv rastgele dört muamele uygulamasına dağıtıldı. Muameleler; bazal diyet (T0), bazal diyet + %0,2 EF (T1), bazal diyet + %0,5 OOP (T2), bazal diyet + %1 OOP (T3) olacak şekilde planlanmıştır. Canlı ağırlık artışı (CAA), T1 ve T2 gruplarında Kontrol (T0) grubuna göre daha yüksek olarak saptanmıştır (P<0,05). Muameleler arasında yem tüketimi, yemden yararlanma oranı, ölüm oranı, iç organlar, et özellikleri, göğüs eti MDA seviyeleri ve LAB sayıları ise farklılık saptanmamıştır (P>0,05). Jejunum ve ileumda, Kontrol (T0) grubuna göre T1 ve T2 gruplarında villi uzunluğu artmıştır (P<0.001). Kript derinliği jejunumda T2 ve T3 gruplarında T0 ve T1 gruplarına göre, ileumda ise T2 grubunda diğer gruplara göre daha yüksek bulunmuştur (P<0,001).Villi uzunluğu/kript derinliği oranı jejunumda ve ileumda T1 grubunda diğer gruplara göre daha yüksek bulunmuştur (P<0,001). Sekumda T1 grubunda Enterokokkus sayısı artmış, T2 grubunda E. coli sayısı azalmış (P<0,05), Laktobasilli sayıları bakımından ise bir farklılık oluşmamıştır (P>0,05). Taşlık ağırlığı T1 grubunda, T0 ve T2 gruplarına göre daha düşük bulunmuştur (P<0,05). But etinin L* değeri, T3 grubunda kontrol grubuna göre artmıştır. Çalışmanın sonuçları, %0,5 OOP takviyesinin (T2) probiyotik (Enterococcus faecium) takviyesi (T1) ile benzer şekilde performans değerlerini iyileştirdiğini ve piliçlerde büyümeyi destekleyici potansiyele sahip olduğunu göstermiştir. Ancak farklı dozlarda OOP ilavesinin veya farklı stres faktörleri altında etkilerinin ortaya konulmasına yönelik çalışmalara da ihtiyaç duyulmaktadır.

Yayınlanmış

2024-03-08

Nasıl Atıf Yapılır

ÇELİK, H., ÇAYAN, H., & COŞKUN, I. (2024). Enterococcus Faecium ve Origanum Onites Tozu İlavesinin Erkek Etlik Civcivlerde Büyüme, Bağırsak Sağlığı, Bağırsak Morfolojisi, Et Özellikleri ve Göğüs Eti MDA Düzeyleri Üzerine Etkileri. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 1–16. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/115