Keçilerin Tükettiği Bazı Çalı Yapraklarının Antibakteriyel Aktivitesi

Yazarlar

  • Hande Işıl AKBAĞ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Çanakkale
  • Cahit AKGÜL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Çanakkale
  • Cengiz ATAŞOĞLU Özel sektör, Çanakkale

Anahtar Kelimeler:

Çalı, Özüt, Çözücü, Mevsim, Staphylococcus aureus

Öz

Bu çalışmanın amacını, Quercus coccifera, Phillyrea latifolia ve Ephedra major çalılarından elde edilen özütlerin antibakteriyel aktivitesinin belirlemesi oluşturmuştur. Çalılardan yaprak örnekleri Nisan, Temmuz, Ekim ve Şubat aylarında hasat edilerek saf su, etanol ve aseton ile ekstrakte edilmiştir. Üç farklı çalı türünün yapraklarından elde edilen özütlerinin S. aureus (ATCC 25923) ve P. aeruginosa (ATCC 27853) bakterilerine karşı antibakteriyel aktivitesi, disk difüzyon yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Yapraklardan elde edilen özütler, sadece S. aureus'a karşı antibakteriyel aktiviteyi göstermiştir. Phillyrea latifolia yapraklarının saf su, etanol ve aseton ile ekstrakte edilmesi sonucu elde edilen özütler, tüm örnekleme dönemlerinde antibakteriyel aktiviteye sahip olduğu belirlenmiştir. Q. coccifera ve E. Mojar bitkilerinin sadece etanol ile ekstraksiyonu sonucu elde edilen özütler antibakteriyel aktivite göstermiştir. E. Major'dan Nisan ayında toplanan yaprak örneklerinin asetonla ekstrakte edilmesi sonucu elde edilen özütlerin, S. aureus'a karşı antibakteriyel aktivite gösterdiği belirlenmiştir. P. latifolia yapraklarından etanol ile ekstraksiyonu sonucu elde edilen özütler, en yüksek antibakteriyel aktiviteye sahip olmuştur. Söz konusu antibakteriyel aktivitenin gentamisin ve vankomisin ile karşılaştırılabilir düzeyde olduğu belirlenmiştir. Çalışmada genel olarak, etanolün özüt verimi açısından en etkili çözücü olduğu belirlenmiştir.

Yayınlanmış

2024-06-10

Nasıl Atıf Yapılır

AKBAĞ, H. I., AKGÜL, C., & ATAŞOĞLU, C. (2024). Keçilerin Tükettiği Bazı Çalı Yapraklarının Antibakteriyel Aktivitesi. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2), 386–397. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/107