Thymus praecox subsp. grossheimii’nin Fenolik Bileşikleri ve Sağlığı Artırıcı Etkileri

Yazarlar

  • Tünay KARAN Yozgat Bozok Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Genetik Bölümü, 66900, Yozgat

Anahtar Kelimeler:

Thymus praecox subsp. grosheimii, Tıbbi bitki, HPLC-DAD, Doğal ürün, Fenolik

Öz

Lamiaceae familyasına ait Thymus cinsi mide, ateş, grip gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde yıllardır geleneksel tıpta kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı Thymus praecox subsp. grossheimii ekstraktındaki fenolik içerik ve miktarını belirlemektir. Thymus praecox subsp. grossheimii (Ronninger) Tokat, Türkiye'den toplandı ve gölgede kurutuldu. Metanol ekstraktlarının kantitatif analizi diyot dizi algılamalı Yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC-DAD) ile gerçekleştirildi. Kumarin ana bileşik (18,3 mg/g ekstrakt) olarak tespit edilmiştir. Thymus praecox subsp. grossheimii’nin metanol ekstraktında neohesperidin (7,10 mg/g ekstrakt), rutin (2,36 mg/g ekstrakt), resveratrol (2,24 mg/g ekstrakt) kateşin (1,20 mg/g ekstrakt), vanilik asit (0,27 mg/g ekstrakt), gallik asit (0.23 mg/g ekstrakt), kuersetin (0,21 mg/g ekstrakt), t-sinamik asit (0,16 mg/g ekstrakt), o-kumarik asit (0,11 mg/g ekstrakt) bulundu. Bu bitkinin tıbbi önemi belirlenen biyoaktif bileşiklerin içeriğinden kaynaklanıyor olabilir.

Yayınlanmış

2024-06-10

Nasıl Atıf Yapılır

KARAN, T. (2024). Thymus praecox subsp. grossheimii’nin Fenolik Bileşikleri ve Sağlığı Artırıcı Etkileri. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2), 315–324. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/103