Kireçli Topraklarda Yetiştirilen Yerfıstığında (Arachis hypogeae L.) Demir Gübrelerinin Nodülasyona Etkisi

Yazarlar

  • Ahmet YENİKALAYCI Muş Alpaslan Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü, Muş
  • Nazife TEMEL Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Kışla Cd. 01321, Yüreğir/Adana
  • Nurhayat ÇULLUOĞLU Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksek Okulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Kozan/Adana

Anahtar Kelimeler:

Demir gübrelemesi, Nodül oluşumu, Protein, Yaprak gübresi, Yerfıstığı

Öz

Çalışmada; birinci ürün olarak yetiştirilen NC-7 yerfıstığı çeşidinde farklı form ve zamanlarda uygulanan demir gübrelerinin nodül oluşumuna etkileri araştırılmıştır. Bu amaç için yerfıstığında demir klorozunun çok yaygın olduğu Osmaniye’nin Kadirli İlçesi’nde 1999 yılında bir ve 2000 yılında ise iki ayrı lokasyonda tarla denemeleri kurulmuştur. Şelat [%6 Fe içeren Fe-EDDHA (etilendiamin-o-dihidroksifenil asetikasit) şelat] ve mineral [Pyrite: (FeS2) %23 S, %35 Fe] formdaki iki demir gübresi ekimden önce toprağa toz formunda uygulanmıştır. Toz ve sıvı şeklinde farklı formda iki yaprak gübresi ise ekimden 30, 60, 90 gün sonra olmak üzere üç farklı zaman ve bunların kombinasyonları şeklinde vejetatif aksama püskürtülerek verilmiştir. Farklı formlardaki demir gübrelerinin önce toprağa sonra yaprağa farklı zamanlarda uygulanmasını kapsayan denemede kontrol dâhil toplam 17 uygulama üzerinde çalışılmıştır. Demir eksikliğine duyarlı olan NC-7 yerfıstığı çeşidinde demir gübresi uygulamalarının köklerde nodül ağırlığı ve protein içeriğini etkilemediği belirlenmiştir

İndir

Yayınlanmış

2024-03-08

Nasıl Atıf Yapılır

YENİKALAYCI, A., TEMEL, N., & ÇULLUOĞLU, N. (2024). Kireçli Topraklarda Yetiştirilen Yerfıstığında (Arachis hypogeae L.) Demir Gübrelerinin Nodülasyona Etkisi. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 17–27. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/100