[1]
N. . BAKAN ve S. ALAPALA DEMİRHAN, “Koyunlarda Meme Tiplerinin Süt Verimi ve Kalitesine Etkisi”, kubfd, c. 2, sy 1, ss. 133–142, Haz. 2022.